Puma Extra 5 L

FKnr.: 62181 | Leverandørens varenr.: 05720833
  • Ugrasmiddel i korn, ikke havre
  • Mot floghavre, hønsehirse, busthirse
  • Sprøytes på oppspirte floghavreplanter
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg.

Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12-29). Det bør gå 10-14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon på kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold, Flurostar og CCC. Tilsett Biowet klebemiddel.

NB. Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.

Off-label: Gjenlegg rødkløver til frø. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig
raigras..

Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Filter A1/P3
Dose: 100-120 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Olje i vann
Sprøytevæske: Pastell
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-20C
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1-2 timer
Sprøyt på tørre planter. Unngå nattefrost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg.

Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12-29). Det bør gå 10-14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon på kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold, Flurostar og CCC. Tilsett Biowet klebemiddel.

NB. Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.

Off-label: Gjenlegg rødkløver til frø. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig
raigras..

Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Filter A1/P3
Dose: 100-120 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Olje i vann
Sprøytevæske: Pastell
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-20C
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1-2 timer
Sprøyt på tørre planter. Unngå nattefrost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere