Danitron 5 SC 1 L

FKnr.: 64408 | Leverandørens varenr.: 00043-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Skadedyrmiddel mot midd i bringebær på friland, prydplanter i planteskoler og grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask og langvarig virkning mot alle bevegelige stadier til veksthusspinnmidd og andre spinnmidder, samt frittlevende
bladmidder på prydplanter. Virker mot larver, nymfer og voksen midd.  virkning ved temp. over 15 °C. Regn innen sprøytevæsken har tørket kan nedsette effekten. Danitron er skadelig overfor rovmidd og snylteveps, og egner seg ikke ved integrert bekjemping. Bør brukes i veksling for å unngå resistens. Danitron er generelt skånsom overfor planter (se etikett). Maksimalt 1 behandling pr. sesong.

Off-label: Mot veksthusspinnmidd i søtkirsebær i plasttunnel, og bladmidd og spinnmidd i bringebær i plasttunnel.

Innhold: 53 g fenpyroksimat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Bringebær før blomstring
Avstand til vann: 30 m/Oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A2/P3 
Dose: Prydplanter; 75-150 ml/daa. Bringebær; maks 150 ml/daa. Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvitaktig
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332 - Farlig ved innånding.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Temperatur: 15oC
Timer opphold: Middelet tørt
Resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Skadedyrmiddel mot midd i bringebær på friland, prydplanter i planteskoler og grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask og langvarig virkning mot alle bevegelige stadier til veksthusspinnmidd og andre spinnmidder, samt frittlevende
bladmidder på prydplanter. Virker mot larver, nymfer og voksen midd.  virkning ved temp. over 15 °C. Regn innen sprøytevæsken har tørket kan nedsette effekten. Danitron er skadelig overfor rovmidd og snylteveps, og egner seg ikke ved integrert bekjemping. Bør brukes i veksling for å unngå resistens. Danitron er generelt skånsom overfor planter (se etikett). Maksimalt 1 behandling pr. sesong.

Off-label: Mot veksthusspinnmidd i søtkirsebær i plasttunnel, og bladmidd og spinnmidd i bringebær i plasttunnel.

Innhold: 53 g fenpyroksimat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Bringebær før blomstring
Avstand til vann: 30 m/Oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A2/P3 
Dose: Prydplanter; 75-150 ml/daa. Bringebær; maks 150 ml/daa. Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvitaktig
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332 - Farlig ved innånding.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Temperatur: 15oC
Timer opphold: Middelet tørt
Resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere