0

Delan 700 WG 5 kg

FKnr.: 65526 | Leverandørens varenr.: 58006851

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter.
 
Virker forebyggende mot skurv og mange bladflekksjukdommer og hemmer spiring av soppsporer. Skadelig for nyttedyr.
 
Håndteringsfrist 48 t.
Volumvekt 1 liter = 530-600 g
Forebyggende effekt (skurv) v 50 g/daa
Under 10 °C: 120 t
Over 10 °C: 72 t

Off label: Plomme og solbær.
 
Innhold: 700 g ditianon/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Eple, pære, kirsebær; 21 dager. Plomme; før blomstring. Stikkelsbær og rips; før kartdanning
Avstand til vann: Frukt; 30 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H301 Giftig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Annet: Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter.
 
Virker forebyggende mot skurv og mange bladflekksjukdommer og hemmer spiring av soppsporer. Skadelig for nyttedyr.
 
Håndteringsfrist 48 t.
Volumvekt 1 liter = 530-600 g
Forebyggende effekt (skurv) v 50 g/daa
Under 10 °C: 120 t
Over 10 °C: 72 t

Off label: Plomme og solbær.
 
Innhold: 700 g ditianon/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Eple, pære, kirsebær; 21 dager. Plomme; før blomstring. Stikkelsbær og rips; før kartdanning
Avstand til vann: Frukt; 30 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H301 Giftig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Annet: Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer