Delan 700 WG 5 kg

FKnr.: 65526 | Leverandørens varenr.: 58006851
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter.

Virker forebyggende mot skurv og mange bladflekksjukdommer og hemmer spiring av soppsporer. Skadelig for nyttedyr.

Håndteringsfrist 48 t.

Volumvekt 1 liter = 530-600 g
Forebyggende effekt (skurv) v 50 g/daa
Under 10 °C: 120 t
Over 10 °C: 72 t

Off-label: Mot haglskuddsyke (heggerust), plommepung m.fl. i plomme og mot bærbuskbladfallsopp, bærbuskbladflekksopp og solbærfiltrust i solbær.

Innhold: 700 g ditianon/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Eple, pære, kirsebær; 21 dager. Plomme; før blomstring. Stikkelsbær og rips; før kartdanning
Avstand til vann: Frukt; 30 m/oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 5 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Mørk brun
Sprøytevæske: Klar lysebrun
Avgiftsklasse 2

Fare

H301 - Giftig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter.

Virker forebyggende mot skurv og mange bladflekksjukdommer og hemmer spiring av soppsporer. Skadelig for nyttedyr.

Håndteringsfrist 48 t.

Volumvekt 1 liter = 530-600 g
Forebyggende effekt (skurv) v 50 g/daa
Under 10 °C: 120 t
Over 10 °C: 72 t

Off-label: Mot haglskuddsyke (heggerust), plommepung m.fl. i plomme og mot bærbuskbladfallsopp, bærbuskbladflekksopp og solbærfiltrust i solbær.

Innhold: 700 g ditianon/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Eple, pære, kirsebær; 21 dager. Plomme; før blomstring. Stikkelsbær og rips; før kartdanning
Avstand til vann: Frukt; 30 m/oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 5 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Mørk brun
Sprøytevæske: Klar lysebrun
Avgiftsklasse 2

Fare

H301 - Giftig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere