Luna Privilege 1 L

FKnr.: 65528 | Leverandørens varenr.: 80028008
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i kjernefrukt.

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg og grå- og gul monilia samt god virkning mot bitterråte, kjølelagersopp og skurv.
Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider (SDHI- hemmer).

Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering.
Luna Privilege virker systemisk, og opptak av produktet skjer både gjennom blader og røtter. Produktet skal benyttes forebyggende eller ved varsel om angrep. Det er med tanke på virkningsspekter dessuten aktuelt å benytte produktet tidlig i en behandlingsstrategi. For å sikre god kontroll med sykdommer skal Luna Privilege brukes forebyggende.

Minor use: Sopp i granplanter i skogplanteskoler. Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner og sukkerert, åkerbønne.

Innhold: 500 g fluopyram/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Kjernefrukt: 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: ingen
Dose: 10-20 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvit/beige
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H411- Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i kjernefrukt.

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg og grå- og gul monilia samt god virkning mot bitterråte, kjølelagersopp og skurv.
Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider (SDHI- hemmer).

Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering.
Luna Privilege virker systemisk, og opptak av produktet skjer både gjennom blader og røtter. Produktet skal benyttes forebyggende eller ved varsel om angrep. Det er med tanke på virkningsspekter dessuten aktuelt å benytte produktet tidlig i en behandlingsstrategi. For å sikre god kontroll med sykdommer skal Luna Privilege brukes forebyggende.

Minor use: Sopp i granplanter i skogplanteskoler. Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner og sukkerert, åkerbønne.

Innhold: 500 g fluopyram/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Kjernefrukt: 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: ingen
Dose: 10-20 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvit/beige
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H411- Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere