0

Milbeknock 1 ltr

FKnr.: 64410 | Leverandørens varenr.: 64410

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Tillatt i prydplanter i grøntanlegg, planteskoler utendørs og i veksthus, i jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland samt i eple og pære.
 
Kontakt- og magevirkning på spinnmidd, dvergmidd, jordbærmidd og minerfluelarver. Virker på alle stadier fra egg til voksne. God langtidsvirkning, tas opp i bladet og er translaminært. Alle plantedeler må dekkes. Mot frukttrespinnmidd og veksthusspinnmidd kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse.
 
Dosering er avhengig av trestørrelsen. Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep. Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker pr. år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Maksimalt 1 gang pr. vekstsesong på friland og i plasttunnel.
 
Innhold: 9,2 g Milbemectin/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat  
Lagring: tørt, frostfritt
Behandlingsfrist: Eple og pære; 14 dager. Jordbær; etter høsting
Avstand til vann: Jordbær 20 m. Prydplanter og frukt 30 m
Dose: 200-250 ml (jordbær)
Avgiftsklasse: 3
Filter: A2/P3
 
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Annet: I Picasso hybridrug anbefaler FK bare 20 ml

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Tillatt i prydplanter i grøntanlegg, planteskoler utendørs og i veksthus, i jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland samt i eple og pære.
 
Kontakt- og magevirkning på spinnmidd, dvergmidd, jordbærmidd og minerfluelarver. Virker på alle stadier fra egg til voksne. God langtidsvirkning, tas opp i bladet og er translaminært. Alle plantedeler må dekkes. Mot frukttrespinnmidd og veksthusspinnmidd kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse.
 
Dosering er avhengig av trestørrelsen. Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep. Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker pr. år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Maksimalt 1 gang pr. vekstsesong på friland og i plasttunnel.
 
Innhold: 9,2 g Milbemectin/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat  
Lagring: tørt, frostfritt
Behandlingsfrist: Eple og pære; 14 dager. Jordbær; etter høsting
Avstand til vann: Jordbær 20 m. Prydplanter og frukt 30 m
Dose: 200-250 ml (jordbær)
Avgiftsklasse: 3
Filter: A2/P3
 
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Annet: I Picasso hybridrug anbefaler FK bare 20 ml

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer