0

Scala 1 ltr

FKnr.: 65206 | Leverandørens varenr.: 58394727

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot gråskimmel og skurv på jordbær på friland, eple og pære.
 
Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Virker kurativt inntil 72 timer etter skurvinfeksjon. Scala virker best ved temp på opptil 15° C. Resistensutvikling kan ikke utelukkes. Brukes i veksling med midler fra andre virkningsgrupper. Brukes bare 1 gang pr. sesong i jordbær.

Off label: Prydplanter friland
 
Innhold: 400 g pyrimetanil/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: 14 dager. Frukt: 30 dager
Avstand til vann: 5 m
Dose: 75-112 ml/100 l vann i frukt. 200 ml/daa i jordbær
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3
 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
 
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot gråskimmel og skurv på jordbær på friland, eple og pære.
 
Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Virker kurativt inntil 72 timer etter skurvinfeksjon. Scala virker best ved temp på opptil 15° C. Resistensutvikling kan ikke utelukkes. Brukes i veksling med midler fra andre virkningsgrupper. Brukes bare 1 gang pr. sesong i jordbær.

Off label: Prydplanter friland
 
Innhold: 400 g pyrimetanil/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: 14 dager. Frukt: 30 dager
Avstand til vann: 5 m
Dose: 75-112 ml/100 l vann i frukt. 200 ml/daa i jordbær
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3
 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
 
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer