Scala 1 L

FKnr.: 65206 | Leverandørens varenr.: 58394727
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot gråskimmel og skurv på jordbær på friland, eple og pære.

Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Virker kurativt inntil 72 timer etter skurvinfeksjon. Scala virker best ved temp på opptil 15 °C.
Resistensutvikling kan ikke utelukkes. Brukes i veksling med midler fra andre virkningsgrupper. Brukes bare 1 gang pr. sesong i jordbær.

Off-label: Prydplanter på friland.

Innhold: 400 g pyrimetanil/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: 14 dager. Frukt: 30 dager
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: 75-112 ml/100 l vann i frukt. 200 ml/daa i jordbær
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Kremhvit
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot gråskimmel og skurv på jordbær på friland, eple og pære.

Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Virker kurativt inntil 72 timer etter skurvinfeksjon. Scala virker best ved temp på opptil 15 °C.
Resistensutvikling kan ikke utelukkes. Brukes i veksling med midler fra andre virkningsgrupper. Brukes bare 1 gang pr. sesong i jordbær.

Off-label: Prydplanter på friland.

Innhold: 400 g pyrimetanil/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: 14 dager. Frukt: 30 dager
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: 75-112 ml/100 l vann i frukt. 200 ml/daa i jordbær
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Kremhvit
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere