Nordox 75 WG 10 kg

FKnr.: 65545 | Leverandørens varenr.: 65106
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vannløslig granulat mot sopp- og bakteriesjukdommer i eple, pære, plomme, sur- og søtkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, bjørnebær og bringebær (friland og plasttunnel), juletre, pyntegrønt og snitt, samt bartre i planteskoler.

Effekt mot rothalsråte, honningsopp, fruktrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, Haglskuddsjuke (sopp og bakterie) bærbuskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skuddsjuke, greinbrann og andre stengelsjukdommer, nålefallsopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopper.

Nordox virker forebyggende (kontaktmiddel) og hindrer soppen i å etablere seg. Ny tilvekst må dekkes ved gjentatt behandling. Preparatet må sprøytes ut umiddelbart etter utblanding. Tillatt i økologisk og konvensjonell produksjon.

Minor use: Mot svart rotråte i kjerne og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.

Innhold: 862 g kobber (I) oksid/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Unngå beitedyr (sau) på arealet de første 14 dagenr etter behandling
Avstand til vann: Frukt: 30 m, bær; 10 m
Filter: A1/P2, A2/P3
Dose: 75-250 g/100 liter
Pakningsstørrelse: 10 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:

Timer opphold: 2
Ikke i blanding med gjødsel- eller plantevernmidler

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vannløslig granulat mot sopp- og bakteriesjukdommer i eple, pære, plomme, sur- og søtkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, bjørnebær og bringebær (friland og plasttunnel), juletre, pyntegrønt og snitt, samt bartre i planteskoler.

Effekt mot rothalsråte, honningsopp, fruktrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, Haglskuddsjuke (sopp og bakterie) bærbuskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skuddsjuke, greinbrann og andre stengelsjukdommer, nålefallsopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopper.

Nordox virker forebyggende (kontaktmiddel) og hindrer soppen i å etablere seg. Ny tilvekst må dekkes ved gjentatt behandling. Preparatet må sprøytes ut umiddelbart etter utblanding. Tillatt i økologisk og konvensjonell produksjon.

Minor use: Mot svart rotråte i kjerne og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.

Innhold: 862 g kobber (I) oksid/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Unngå beitedyr (sau) på arealet de første 14 dagenr etter behandling
Avstand til vann: Frukt: 30 m, bær; 10 m
Filter: A1/P2, A2/P3
Dose: 75-250 g/100 liter
Pakningsstørrelse: 10 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:

Timer opphold: 2
Ikke i blanding med gjødsel- eller plantevernmidler

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere