Syllit 544 SC 5 L

FKnr.: 65530 | Leverandørens varenr.: 00075-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot skurv i eple og pære samt mot heggflekk i kirsebær.

Syllit 544 SC er et flytende soppmiddel med forebyggende og helbredende (kurativ) virkning ved infeksjonens begynnelse. Eple og pære: Bruk Syllit 544 SC fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77-78). Best sprøytetid er fram til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480 timegrader etter regnperiodens begynnelse.

F.eks. varer den kurative virkningen i 48 timer ved en gjennomsnittstemperatur på 10 °C og 30 timer ved 16 °C. Det bør gå minst 7 dager før det sprøytes på nytt. Kirsebær: Bruk Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting. Syllit 544 SC er regnfast etter 2 timer. Det kan brukes ved lave temperaturer, men ikke hvis det er utsikt til nattefrost. Syllit 544 SC kan sprøytes på doggvåte blad. Maks 2 behandlinger per sesong. Syllit 544 SC er ikke farlig for bier eller nyttige leddyr, og er derfor egnet i integrert produksjon.

Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Kjernefrukt 60 dager. Kirsebær 14 dager
Avstand til vann: 20 m/oppdtert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P3
Dose: 150 ml/daa. Total dose 250 ml7daa/år
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvit
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 3

Fare

H302+H332 - Farlig ved svelging eller innånding.
H315 - Irriterer huden.
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 2

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot skurv i eple og pære samt mot heggflekk i kirsebær.

Syllit 544 SC er et flytende soppmiddel med forebyggende og helbredende (kurativ) virkning ved infeksjonens begynnelse. Eple og pære: Bruk Syllit 544 SC fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77-78). Best sprøytetid er fram til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480 timegrader etter regnperiodens begynnelse.

F.eks. varer den kurative virkningen i 48 timer ved en gjennomsnittstemperatur på 10 °C og 30 timer ved 16 °C. Det bør gå minst 7 dager før det sprøytes på nytt. Kirsebær: Bruk Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting. Syllit 544 SC er regnfast etter 2 timer. Det kan brukes ved lave temperaturer, men ikke hvis det er utsikt til nattefrost. Syllit 544 SC kan sprøytes på doggvåte blad. Maks 2 behandlinger per sesong. Syllit 544 SC er ikke farlig for bier eller nyttige leddyr, og er derfor egnet i integrert produksjon.

Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Kjernefrukt 60 dager. Kirsebær 14 dager
Avstand til vann: 20 m/oppdtert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P3
Dose: 150 ml/daa. Total dose 250 ml7daa/år
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvit
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 3

Fare

H302+H332 - Farlig ved svelging eller innånding.
H315 - Irriterer huden.
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 2

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


 

Les flere detaljer

Betalingspartnere