Gallery 500 ml

FKnr.: 62371 | Leverandørens varenr.: 5056123
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tofrøblada ugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, prydplanteskole, buskrabatter og beplantninger.

Systemisk jordherbicid med liten eller ingen bladeffekt. God mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel,
meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stemorsblomst, åkermineblom m.fl. Svak effekt mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åkersvineblom. Ingen effekt mot etablert rotugras og grasarter.

Gallery brukes før ugraset spirer. Best effekt om våren når temp. er over 5 °C. Nedbør etter sprøyting er en fordel. Sprøyt først etter 10 dager ved nyplanting i jordbær og bringebær. Utvis forsiktighet i dosering på lette jordarter. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, forutsatt dyp pløying.

Innhold: 500 g isoksaben/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: P3/A1
Dose: Jordbær: 30-100 ml/50 l vann. Andre: Se etikett
Pakningsstørrelse: 500 ml
Formulering: Flytende
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Utvis forsiktighet på lette jordarter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tofrøblada ugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, prydplanteskole, buskrabatter og beplantninger.

Systemisk jordherbicid med liten eller ingen bladeffekt. God mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel,
meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stemorsblomst, åkermineblom m.fl. Svak effekt mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åkersvineblom. Ingen effekt mot etablert rotugras og grasarter.

Gallery brukes før ugraset spirer. Best effekt om våren når temp. er over 5 °C. Nedbør etter sprøyting er en fordel. Sprøyt først etter 10 dager ved nyplanting i jordbær og bringebær. Utvis forsiktighet i dosering på lette jordarter. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, forutsatt dyp pløying.

Innhold: 500 g isoksaben/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: P3/A1
Dose: Jordbær: 30-100 ml/50 l vann. Andre: Se etikett
Pakningsstørrelse: 500 ml
Formulering: Flytende
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Utvis forsiktighet på lette jordarter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere