0

Raptol 10 ltr

FKnr.: 63957 | Leverandørens varenr.: 00044-NO

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot insekter i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, gulrøtter, beter, sellerirot,persillerot, pastinakk, skorsonerrot, pepperrot, sikori påfriland; prydvekster, salat, spinat, portulakk, persille og krydderurteri veksthus og på friland; tomat og aubergine i veksthus. Raptol kanbrukes i økologisk og konvensjonell produksjon.

Raptol er kontaktvirkende, virker rask og har effekt mot spinnmidd, trips, nebbmunner(dvs. bladlus, mellus, skjoldlus, sikader, sugere og teger), samt mot insektlarver,f.eks. sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver (unntatt borende og minerendearter). Behandlingstidspunkt er ved forventet klekking av egg og/eller ved førsteangrep, eller når skadeterskel overskrides. Behandlingen skal gjennomføres nårbiene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer.

Effektiv behandling krever god fordeling av væsken, også på bladundersider. Raptolskal ikke blandes med andre produkter. Ferdigblandet væske skal brukes sammedag. Raptol bør ikke benyttes før 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG.Det bør også gå 2 dager etter Raptol sprøyting før bruk av svovel eller Delan WG.

Minor use: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland

Innhold: 4,59 g I +II pyretrum + 825,3 g rapsolje/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: mørkt og  frostfritt
Behandlingsfrist: Salat i veksthus, persille og urter: 7 dager. Andre matnyttige veskter: 3 dager
Avstand till vann: 10 m (grønnsaker, urter og bærkulturer, 30 m (prydvekster)
Dose: Bær: 1000 ml/daa Grønnsaker på friland, salat i veksthus, persille og urter: 600 ml/daa Andre: se etikett
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H312 Farlig ved hudkontakt.
H332 Farlig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold:
Temperatur: Minimum 5 grader, maks 20 grader
Annet: Spray aldri i direkte sol

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes påMattilsynetsnettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot insekter i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, gulrøtter, beter, sellerirot,persillerot, pastinakk, skorsonerrot, pepperrot, sikori påfriland; prydvekster, salat, spinat, portulakk, persille og krydderurteri veksthus og på friland; tomat og aubergine i veksthus. Raptol kanbrukes i økologisk og konvensjonell produksjon.

Raptol er kontaktvirkende, virker rask og har effekt mot spinnmidd, trips, nebbmunner(dvs. bladlus, mellus, skjoldlus, sikader, sugere og teger), samt mot insektlarver,f.eks. sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver (unntatt borende og minerendearter). Behandlingstidspunkt er ved forventet klekking av egg og/eller ved førsteangrep, eller når skadeterskel overskrides. Behandlingen skal gjennomføres nårbiene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer.

Effektiv behandling krever god fordeling av væsken, også på bladundersider. Raptolskal ikke blandes med andre produkter. Ferdigblandet væske skal brukes sammedag. Raptol bør ikke benyttes før 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG.Det bør også gå 2 dager etter Raptol sprøyting før bruk av svovel eller Delan WG.

Minor use: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland

Innhold: 4,59 g I +II pyretrum + 825,3 g rapsolje/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: mørkt og  frostfritt
Behandlingsfrist: Salat i veksthus, persille og urter: 7 dager. Andre matnyttige veskter: 3 dager
Avstand till vann: 10 m (grønnsaker, urter og bærkulturer, 30 m (prydvekster)
Dose: Bær: 1000 ml/daa Grønnsaker på friland, salat i veksthus, persille og urter: 600 ml/daa Andre: se etikett
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H312 Farlig ved hudkontakt.
H332 Farlig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold:
Temperatur: Minimum 5 grader, maks 20 grader
Annet: Spray aldri i direkte sol

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes påMattilsynetsnettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer