Serenade ASO 10 L

FKnr.: 69913 | Leverandørens varenr.: 81731616
  • Biologisk soppmiddel
  • Til bruk i spesialkulturer
  • Krever autorisasjon
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Biologisk produkt mot soppsykdommer i høst- og vårkorn, raps og rybs, samt i potet, tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland.

Virker mot gråskimmel (Botrytis cinerea), mjøldogg (Erysiphe heraclei), alternaria (Alternaria dauci), løkgråskimmel (Botrytis allii) og storknolla råtesopp (Sclerotinia sp.). Har kontaktvirkning og må alltid brukes forebyggende. Bakterien virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring. Har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer.

Vær oppmerksom på at biologiske produkter ikke kan forventes å ha samme effekt som kjemiske produkter. Det er lav risiko for utvikling av resistens. Intervallet mellom to behandlinger minst 5 dager, men kan forlenges opp til 14 dager ved behov. Må ved høyt smittepress brukes vekselsvis med aktuelle kjemiske produkter. Kannen må ristes godt før utblanding. Ferdig utblandet sprøytevæske må sprøytes ut og kan ikke stå i tanken. Bruk alltid dyser med grovt filter (50 mesh). Holdbar i 2 år. Tillatt i økologisk produksjon.

Minor use: Mot gropflekk i gulrot på friland med og uten dekke. Mot mjøldogg i jordbær, bringebær, solbær, og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel og i veksthus.

Innhold: 13,96 g Bacillus subtilis stam QST 713/l
Lagring: Mørkt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: 0 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: 200-800 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Lysbrun
Avgiftsklasse 1

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10C
Luftfuktighet: Over 70%
Timer opphold: 4-6 timer
Optimalt med god vekst. Sprøyta må være godt rengjort før bruk.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Biologisk produkt mot soppsykdommer i høst- og vårkorn, raps og rybs, samt i potet, tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland.

Virker mot gråskimmel (Botrytis cinerea), mjøldogg (Erysiphe heraclei), alternaria (Alternaria dauci), løkgråskimmel (Botrytis allii) og storknolla råtesopp (Sclerotinia sp.). Har kontaktvirkning og må alltid brukes forebyggende. Bakterien virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring. Har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer.

Vær oppmerksom på at biologiske produkter ikke kan forventes å ha samme effekt som kjemiske produkter. Det er lav risiko for utvikling av resistens. Intervallet mellom to behandlinger minst 5 dager, men kan forlenges opp til 14 dager ved behov. Må ved høyt smittepress brukes vekselsvis med aktuelle kjemiske produkter. Kannen må ristes godt før utblanding. Ferdig utblandet sprøytevæske må sprøytes ut og kan ikke stå i tanken. Bruk alltid dyser med grovt filter (50 mesh). Holdbar i 2 år. Tillatt i økologisk produksjon.

Minor use: Mot gropflekk i gulrot på friland med og uten dekke. Mot mjøldogg i jordbær, bringebær, solbær, og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel og i veksthus.

Innhold: 13,96 g Bacillus subtilis stam QST 713/l
Lagring: Mørkt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: 0 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: 200-800 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Lysbrun
Avgiftsklasse 1

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10C
Luftfuktighet: Over 70%
Timer opphold: 4-6 timer
Optimalt med god vekst. Sprøyta må være godt rengjort før bruk.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere