Yara Nitrabor kalksalpeter 600 kg

FKnr.: 52987 | Leverandørens varenr.: POR1PA34LG78L
  • Tilsatt bor
  • For poteter, grønnsaker og bær
  • Leveres i sekk 600 kg og 25 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Næringsinnhold som vanlig Kalksalpeter, men er i tillegg tilsatt 0,3 % bor. Se Kalksalpeter for nærmere omtale. Særlig aktuell til delgjødsling i potet, samt borkrevende grønnsaks- og bærkulturer.  

Volumvekt: 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Porsgrunn
Kornform: Granulert

Næringsstoffer
N 15,4% Ca 18,5%
Nitratnitrogen 14,2% B 0,3%
Ammoniumnitrogen 1,2%    


H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvrolig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

 

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

 

 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Næringsinnhold som vanlig Kalksalpeter, men er i tillegg tilsatt 0,3 % bor. Se Kalksalpeter for nærmere omtale. Særlig aktuell til delgjødsling i potet, samt borkrevende grønnsaks- og bærkulturer.  

Volumvekt: 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Porsgrunn
Kornform: Granulert

Næringsstoffer
N 15,4% Ca 18,5%
Nitratnitrogen 14,2% B 0,3%
Ammoniumnitrogen 1,2%    


H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvrolig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

 

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

 

 

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere