Lentagran WP 1 kg

FKnr.: 60915 | Leverandørens varenr.: 00037-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot frøugras i asparges, blomkål, hodekål, rosenkål, bladkål, knutekål, brokkoli, fôrmargkål, fôrmais, sukkermais, løk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, skogplanteskole (norsk gran) og gjenlegg med kløver.

Kontaktvirkende bladherbicid i vannløslig pose (Innerposen legges i sprøytetanken) God effekt mot då, balderbrå, gjetertaske, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, rødtvetann og svartsøtvier. Moderat mot haredylle, linbendel, åkersvineblom, tunbalderbrå og åkergråurt. I planteskole god mot bjørk, selje, osp. Svak mot stivdylle, åkergull, grasarter, åkerstemor og de fleste
korsblomster.

Brukes fortrinnsvis sammen med tidligere jordherbicid. Best på nyspirt ugras. Sprøyt på tørre planter tidlig på en solrik dag. Sviskade kan oppstå i bladkanten. Denne er forbigående og nye blad er skadefri. Spesielt etter bruk av duk og forhold som gir lite vokslag er risikoen stor. En dosereduksjon vil minske problemet. Lagres i romtemperatur minst 24 timer før bruk. Vare som har vært lagret nedkjølt kan få redusert oppløsbarhet.

Buffersone på 10 m mot overflatevann må anlegges minst 1 år før. Les etiketten.

Innhold: 450 g pyridat/kg
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Purre og vårløk: 28 dager Kålvekster og mais: 42 dager Hvitløk, så-og stikkløk, sjalottløk: 56 dager.
Avstand til vann: Buffersone på 10 m mot overflatevann må anlegges minst  år før. Les etiketten
Filter: A2/P2
Dose: 100-200 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formluering: Vannløselig pulver i vannløselig pose
Farge: Lys gul
Sprøytevæske: Lys beige
Avgiftsklasse 1

Fare


H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H370 - Forårsaker organskader (sentralnervesystem).
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold
Temperatur: 8oC
Timer opphold: 2 timer
Brukes tidlig på dagen i godt lys. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot frøugras i asparges, blomkål, hodekål, rosenkål, bladkål, knutekål, brokkoli, fôrmargkål, fôrmais, sukkermais, løk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, skogplanteskole (norsk gran) og gjenlegg med kløver.

Kontaktvirkende bladherbicid i vannløslig pose (Innerposen legges i sprøytetanken) God effekt mot då, balderbrå, gjetertaske, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, rødtvetann og svartsøtvier. Moderat mot haredylle, linbendel, åkersvineblom, tunbalderbrå og åkergråurt. I planteskole god mot bjørk, selje, osp. Svak mot stivdylle, åkergull, grasarter, åkerstemor og de fleste
korsblomster.

Brukes fortrinnsvis sammen med tidligere jordherbicid. Best på nyspirt ugras. Sprøyt på tørre planter tidlig på en solrik dag. Sviskade kan oppstå i bladkanten. Denne er forbigående og nye blad er skadefri. Spesielt etter bruk av duk og forhold som gir lite vokslag er risikoen stor. En dosereduksjon vil minske problemet. Lagres i romtemperatur minst 24 timer før bruk. Vare som har vært lagret nedkjølt kan få redusert oppløsbarhet.

Buffersone på 10 m mot overflatevann må anlegges minst 1 år før. Les etiketten.

Innhold: 450 g pyridat/kg
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Purre og vårløk: 28 dager Kålvekster og mais: 42 dager Hvitløk, så-og stikkløk, sjalottløk: 56 dager.
Avstand til vann: Buffersone på 10 m mot overflatevann må anlegges minst  år før. Les etiketten
Filter: A2/P2
Dose: 100-200 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formluering: Vannløselig pulver i vannløselig pose
Farge: Lys gul
Sprøytevæske: Lys beige
Avgiftsklasse 1

Fare


H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H370 - Forårsaker organskader (sentralnervesystem).
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold
Temperatur: 8oC
Timer opphold: 2 timer
Brukes tidlig på dagen i godt lys. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere