Aliette 80 WG 1 kg

FKnr.: 66777 | Leverandørens varenr.: 80955766
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot algesopp i prydplanter og planteskoler i drivhus og på friland, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunnel og friland, mot agurkbladskimmel på friland, mot rotstokkråte i jordbær i veksthus, produksjon av småplanter, samt nyplantinger og etablerte plantinger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt der NIBIO har påvist rødmarg i jordbær eller rødrotråte i bringebær i veksthus, plasttunnel eller på friland.

Til dypping, sprøyting, sprøytevanning eller ved innblanding i jord. Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene. Brukes primært forebyggende, da midlet aktiverer og forsterker plantens egne forsvarsmekanismer og hemmer spiring av nye soppsporer. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og skånsom mot nyttedyr unntatt eddekopper og rovmidd. Blandbar med vannbaserte SC-formuleringer.

Antall behandlinger pr. år: Jordbær og bringebær: 3, agurk: 4. Håndteringsfristen er 24 timer. 

Innhold: 800 g fosetylaluminium/kg
Lagring: Tørt og kjøing
Behandlingsfrist: Salat; 14 dager, Agurk; 4 dager, Bær; før blomstring eller etter høsting
Avstand til vann: 5 meter
Filter: A1/P3 
Dose: 300-400/gdaa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Gråbrun
Spørytevæske: Lys grå
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 80-100
Jordfuktighet: 60-85

Det bør ikke spørytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot algesopp i prydplanter og planteskoler i drivhus og på friland, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunnel og friland, mot agurkbladskimmel på friland, mot rotstokkråte i jordbær i veksthus, produksjon av småplanter, samt nyplantinger og etablerte plantinger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt der NIBIO har påvist rødmarg i jordbær eller rødrotråte i bringebær i veksthus, plasttunnel eller på friland.

Til dypping, sprøyting, sprøytevanning eller ved innblanding i jord. Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene. Brukes primært forebyggende, da midlet aktiverer og forsterker plantens egne forsvarsmekanismer og hemmer spiring av nye soppsporer. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og skånsom mot nyttedyr unntatt eddekopper og rovmidd. Blandbar med vannbaserte SC-formuleringer.

Antall behandlinger pr. år: Jordbær og bringebær: 3, agurk: 4. Håndteringsfristen er 24 timer. 

Innhold: 800 g fosetylaluminium/kg
Lagring: Tørt og kjøing
Behandlingsfrist: Salat; 14 dager, Agurk; 4 dager, Bær; før blomstring eller etter høsting
Avstand til vann: 5 meter
Filter: A1/P3 
Dose: 300-400/gdaa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Gråbrun
Spørytevæske: Lys grå
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 80-100
Jordfuktighet: 60-85

Det bør ikke spørytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere