Pirimor 1 kg

FKnr.: 64232 | Leverandørens varenr.: 70630
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Skadedyrmiddel mot bladlus. I veksthus: tomat, salat, agurk, paprika, kryddervekster, jordbær og prydplanter.
 
Systemisk karbamat med rask virkning mot bladlus ved kontakt, fordampning og inntrengning i bladene. Skånsom mot nytteinsekter som marihøner, rottege, gulløye, snylteveps, bladlusgallmygg, rovmidd og bier. Svak mot agurkbladlus. Virker mot lus som er resistente mot fosformidler.
 
Blandbarhet: Se blandetabell.
Off label: Bladlus i søtkirsebær i plasttunnel og bringebær og bjørnebær i veksthus.
 
Innhold: 500 g primikarb/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Salat, krydderurter: 10 dager. Tomat, agurk, paprika, jordbær: 4 dager.
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: 50-75 g/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H301 Giftig ved svelging.
H315 Irriterer huden. 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 10-27oC
Regnfast: 2 timer
Annet: Resistens mot ferskenbladlus er registrert. Krav til lagring av avfall mm.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og brukDen informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Skadedyrmiddel mot bladlus. I veksthus: tomat, salat, agurk, paprika, kryddervekster, jordbær og prydplanter.
 
Systemisk karbamat med rask virkning mot bladlus ved kontakt, fordampning og inntrengning i bladene. Skånsom mot nytteinsekter som marihøner, rottege, gulløye, snylteveps, bladlusgallmygg, rovmidd og bier. Svak mot agurkbladlus. Virker mot lus som er resistente mot fosformidler.
 
Blandbarhet: Se blandetabell.
Off label: Bladlus i søtkirsebær i plasttunnel og bringebær og bjørnebær i veksthus.
 
Innhold: 500 g primikarb/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Salat, krydderurter: 10 dager. Tomat, agurk, paprika, jordbær: 4 dager.
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: 50-75 g/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H301 Giftig ved svelging.
H315 Irriterer huden. 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 10-27oC
Regnfast: 2 timer
Annet: Resistens mot ferskenbladlus er registrert. Krav til lagring av avfall mm.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og brukDen informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer

Betalingspartnere