0

Switch 62,5 WG 1 kg

FKnr.: 65215 | Leverandørens varenr.: 61768

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus, bringebær og bjørnebær på friland og plasttunnel, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur- og søtkirsebær, asparges, salat på friland, ert til konserves og til modning, bønne til konsum, åkerbønne til modning og tomat, agurk, paprika, aubergine i veksthus samt prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Forebyggende middel mot gråskimmel. Cyprodinil har kryssresistens og derfor skal midlet brukes bare 2 ganger pr. sesong og i veksling med andre midler. Virker meget effektivt ved lave temperaturer. Effekten blir litt redusert ved temp. over 15° C.

Off label: Løkbladgråskimmel i matløk- og stikkløkproduksjon. Mot soppsjukdommer i dill og asparges.

Minor use: Mot soppsjukdommer i agurk, squash, hodedannende salater og andre salatplanter, inkl. babyleaf, krydderurter (inkl. dill og bladpersille) og frøproduksjon (ikke til konsum) på friland.

Innhold: 250 g fludioksonil + 375 g cyprodinil/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Se etikett
Avstand til vann: Jordbær, agurk, salat, prydplanter: 5 m. Ert og bønne: 10 m. Bærbusker: 20 m. Kirsebær: 30 m
Dose: 50-100 g/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: >15oC
Regnfast: 2-4 timer
Annet: Kryssresistens kan forekomme
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus, bringebær og bjørnebær på friland og plasttunnel, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur- og søtkirsebær, asparges, salat på friland, ert til konserves og til modning, bønne til konsum, åkerbønne til modning og tomat, agurk, paprika, aubergine i veksthus samt prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Forebyggende middel mot gråskimmel. Cyprodinil har kryssresistens og derfor skal midlet brukes bare 2 ganger pr. sesong og i veksling med andre midler. Virker meget effektivt ved lave temperaturer. Effekten blir litt redusert ved temp. over 15° C.

Off label: Løkbladgråskimmel i matløk- og stikkløkproduksjon. Mot soppsjukdommer i dill og asparges.

Minor use: Mot soppsjukdommer i agurk, squash, hodedannende salater og andre salatplanter, inkl. babyleaf, krydderurter (inkl. dill og bladpersille) og frøproduksjon (ikke til konsum) på friland.

Innhold: 250 g fludioksonil + 375 g cyprodinil/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Se etikett
Avstand til vann: Jordbær, agurk, salat, prydplanter: 5 m. Ert og bønne: 10 m. Bærbusker: 20 m. Kirsebær: 30 m
Dose: 50-100 g/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: >15oC
Regnfast: 2-4 timer
Annet: Kryssresistens kan forekomme
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer