Teldor 1 kg

FKnr.: 65111 | Leverandørens varenr.: 81768218
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vannløslig granulat mot sopp i plomme, eple, pære, sur- og søtkirsebær, jordbær på friland og veksthus, bringebær, hageblåbær, rips, solbær og stikkelsbær på friland.

Kun under oppal i paprika. Tomat, agurk og prydplanter i veksthus og på friland. Kontaktvirkende soppmiddel med forebyggende effekt mot gråskimmel, gul- og grå monilia. Påvirker i liten grad nyttefauna. Skader ikke polinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus og rovmidd av slekten Typhlodromus. Lang virkningstid og god regnfasthet. Maks 2 behandlinger pr. år.

Off-label: Bringebær i tunnel og veksthus. Bjørnebær i veksthus, tunnel og friland. Søtkirsebær i tunnel.

Innhold: 500g fenheksamid/kg
Lagring: Tørt frostfritt
Behandlingsfrist: : Plomme: 4 uker. Kirsebær og bringebær: 14 dager. Jordbær friland: 7 dager. Tomat, agurk; 3 dager. Jordbær i veksthus/plasttunell: 14 dager. Andre vekster: før kartdanning
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 20 m i frukt. 5 m i bærbusker
Pakningsstørrelse: 1 kg
Dose: 150 g/100 l
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Brun
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-20oC
Luftfuktighet: 90
Timer opphold: 2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vannløslig granulat mot sopp i plomme, eple, pære, sur- og søtkirsebær, jordbær på friland og veksthus, bringebær, hageblåbær, rips, solbær og stikkelsbær på friland.

Kun under oppal i paprika. Tomat, agurk og prydplanter i veksthus og på friland. Kontaktvirkende soppmiddel med forebyggende effekt mot gråskimmel, gul- og grå monilia. Påvirker i liten grad nyttefauna. Skader ikke polinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus og rovmidd av slekten Typhlodromus. Lang virkningstid og god regnfasthet. Maks 2 behandlinger pr. år.

Off-label: Bringebær i tunnel og veksthus. Bjørnebær i veksthus, tunnel og friland. Søtkirsebær i tunnel.

Innhold: 500g fenheksamid/kg
Lagring: Tørt frostfritt
Behandlingsfrist: : Plomme: 4 uker. Kirsebær og bringebær: 14 dager. Jordbær friland: 7 dager. Tomat, agurk; 3 dager. Jordbær i veksthus/plasttunell: 14 dager. Andre vekster: før kartdanning
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 20 m i frukt. 5 m i bærbusker
Pakningsstørrelse: 1 kg
Dose: 150 g/100 l
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Brun
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-20oC
Luftfuktighet: 90
Timer opphold: 2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere