Raptol 10 L

FKnr.: 63957 | Leverandørens varenr.: 00044-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot insekter i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, gulrøtter, beter, sellerirot, persillerot, pastinakk, skorsonerrot, pepperrot, sikori på
friland; prydvekster, salat, spinat, portulakk, persille og krydderurter i veksthus og på friland; tomat og aubergine i veksthus. Raptol kan brukes i økologisk og konvensjonell produksjon.


Raptol er kontaktvirkende, virker rask og har effekt mot spinnmidd, trips, nebbmunner (dvs. bladlus, mellus, skjoldlus, sikader, sugere og teger), samt mot insektlarver, f.eks. sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver (unntatt borende og minerende arter). Behandlingstidspunkt er ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrides. Behandlingen skal gjennomføres når
biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer.

Effektiv behandling krever god fordeling av væsken, også på bladundersider. Raptol skal ikke blandes med andre produkter. Ferdigblandet væske skal brukes samme dag. Raptol bør ikke benyttes før 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør også gå 2 dager etter Raptol sprøyting før bruk av svovel eller Delan WG.

Minor use: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland

Innhold: 4,59 g I +II pyretrum + 825,3 g rapsolje/l
Lagring: Mørkt og  frostfritt
Behandlingsfrist: Salat i veksthus, persille og urter: 7 dager. Andre matnyttige vekster: 3 dager
Avstand till vann: 10 m (grønnsaker, urter og bærkulturer, 30 m (prydvekster)'
Filter: A1/P3
Dose: Bær: 1000 ml/daa Grønnsaker på friland, salat i veksthus, persille og urter: 600 ml/daa Andre: se etikett
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gulaktig
Sprøytevæske: Svak hvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel


H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: Minimum 5 grader, maks 20 grader
Spray aldri i direkte sol

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettside. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot insekter i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, gulrøtter, beter, sellerirot, persillerot, pastinakk, skorsonerrot, pepperrot, sikori på
friland; prydvekster, salat, spinat, portulakk, persille og krydderurter i veksthus og på friland; tomat og aubergine i veksthus. Raptol kan brukes i økologisk og konvensjonell produksjon.


Raptol er kontaktvirkende, virker rask og har effekt mot spinnmidd, trips, nebbmunner (dvs. bladlus, mellus, skjoldlus, sikader, sugere og teger), samt mot insektlarver, f.eks. sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver (unntatt borende og minerende arter). Behandlingstidspunkt er ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrides. Behandlingen skal gjennomføres når
biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer.

Effektiv behandling krever god fordeling av væsken, også på bladundersider. Raptol skal ikke blandes med andre produkter. Ferdigblandet væske skal brukes samme dag. Raptol bør ikke benyttes før 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør også gå 2 dager etter Raptol sprøyting før bruk av svovel eller Delan WG.

Minor use: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland

Innhold: 4,59 g I +II pyretrum + 825,3 g rapsolje/l
Lagring: Mørkt og  frostfritt
Behandlingsfrist: Salat i veksthus, persille og urter: 7 dager. Andre matnyttige vekster: 3 dager
Avstand till vann: 10 m (grønnsaker, urter og bærkulturer, 30 m (prydvekster)'
Filter: A1/P3
Dose: Bær: 1000 ml/daa Grønnsaker på friland, salat i veksthus, persille og urter: 600 ml/daa Andre: se etikett
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gulaktig
Sprøytevæske: Svak hvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel


H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: Minimum 5 grader, maks 20 grader
Spray aldri i direkte sol

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettside. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere