0

Fungaflash 1 ltr

FKnr.: 66774 | Leverandørens varenr.: 66774

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og prydplanter i veksthus.
 
Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt mot ekte meldugg. Start behandling ved begynnende angrep. Kan gi fytotoksiske skader og anbefales ikke i mer enn 4 behandlinger. Unge planter produsert i vinterhalvåret er ekstra følsomme. Fungaflash skal ikke blandes med andre preparat. Håndteringsfrist 24 t.
 
Innhold: 100 g imazalil/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 3
 
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Annet: Skal ikke blandes med andre preparater. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.
 
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og prydplanter i veksthus.
 
Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt mot ekte meldugg. Start behandling ved begynnende angrep. Kan gi fytotoksiske skader og anbefales ikke i mer enn 4 behandlinger. Unge planter produsert i vinterhalvåret er ekstra følsomme. Fungaflash skal ikke blandes med andre preparat. Håndteringsfrist 24 t.
 
Innhold: 100 g imazalil/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 3
 
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Annet: Skal ikke blandes med andre preparater. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.
 
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer