Yara OPTI-NK 22-0-12 +Se

FKnr.: 54147 | Leverandørens varenr.: PKEUWG78A
  • Fosforfri
  • For gras
  • Leveres i storsekk 600 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med kalium, inneholder ikke fosfor. I tillegg inneholder den magnesium, sink og selén. Aktuell til gras og beite i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord.

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,05 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 
Produksjonssted: Yara Finland

Næringsstoffer
N 22% K 11,6%
Nitratnitrogen 9,9% Mg 0,6%
Ammoniumnitrogen 12,1% S 3%
Se 0,0015% Zn 0,1%
Klorholdig      


H272 Kan forsterke brann; oksiderende. 
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvrolig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. 

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.
 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med kalium, inneholder ikke fosfor. I tillegg inneholder den magnesium, sink og selén. Aktuell til gras og beite i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord.

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,05 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 
Produksjonssted: Yara Finland

Næringsstoffer
N 22% K 11,6%
Nitratnitrogen 9,9% Mg 0,6%
Ammoniumnitrogen 12,1% S 3%
Se 0,0015% Zn 0,1%
Klorholdig      


H272 Kan forsterke brann; oksiderende. 
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvrolig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. 

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.
 

Les flere detaljer

Betalingspartnere