OPTI-NK 22-0-12 +Se

FKnr.: 54147 | Leverandørens varenr.: PKEUWG78A
  • Fosforfri
  • For gras
  • Leveres i storsekk 600 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med kalium, inneholder ikke fosfor. I tillegg inneholder den magnesium, sink og selén. Aktuell til gras og beite i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord.

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,05 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 
Produksjonssted: Yara Finland 


H272 Kan forsterke brann; oksiderende. 
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvrolig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. 

Næringsstoffer
N 22% K 11,6%
Nitratnitrogen 9,9% Mg 0,6%
Ammoniumnitrogen 12,1% S 3%
Se 0,0015% Zn 0,1%
Klorholdig
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med kalium, inneholder ikke fosfor. I tillegg inneholder den magnesium, sink og selén. Aktuell til gras og beite i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord.

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,05 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 
Produksjonssted: Yara Finland 


H272 Kan forsterke brann; oksiderende. 
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvrolig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. 

Næringsstoffer
N 22% K 11,6%
Nitratnitrogen 9,9% Mg 0,6%
Ammoniumnitrogen 12,1% S 3%
Se 0,0015% Zn 0,1%
Klorholdig
Les flere detaljer

Betalingspartnere