Spire timotei lidar

FKnr.: 31093 | Leverandørens varenr.: 31093
  • Vinterherdig sort
  • Høg avling av god kvalitet
  • Timotei er et flerårig strågras
  • Såmengde 2,0 - 3,0 kg/daa
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vinterherdig sort. Passar under mindre krevjande overvintringstilhøve enn Noreng. Høg avling av god kvalitet.

Timotei er eit fleirårig strågras. Trivst best på moldrik jord i god hevd, men veks òg godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Krever jamn og rikeleg vasstilgang for å gi stor avling. Timotei er vinterherdig og toler frost og snødekke. Eignar seg godt i reinbestand, men blanding med andre grasartar og belgvekster gir betre avling.

Timotei gir smakleg fôr av god kvalitet og høver godt til høy og ensilering. Tidleg og ofte slått gjer at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og haust.  

Såmengde
2,0 - 3,0 kg/daa.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vinterherdig sort. Passar under mindre krevjande overvintringstilhøve enn Noreng. Høg avling av god kvalitet.

Timotei er eit fleirårig strågras. Trivst best på moldrik jord i god hevd, men veks òg godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Krever jamn og rikeleg vasstilgang for å gi stor avling. Timotei er vinterherdig og toler frost og snødekke. Eignar seg godt i reinbestand, men blanding med andre grasartar og belgvekster gir betre avling.

Timotei gir smakleg fôr av god kvalitet og høver godt til høy og ensilering. Tidleg og ofte slått gjer at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og haust.  

Såmengde
2,0 - 3,0 kg/daa.

Les flere detaljer

Betalingspartnere