0

Mekoprop Nufarm 10 ltr

FKnr.: 60325 | Leverandørens varenr.: 60325

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i etablert eng, beite, frukthager og i korn. Kløver og andre tofrøblada kulturplanter skades. Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen.

God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie-arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot åkerdylle, jordrøyk, åkergråurt, balderbrå, linbendel, vindelslirekne, åkertistel. Svak på då, hønsegras, rødtvetann, tranehals, tungras, minneblom og stemor. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og stivdylle.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Innhold: 600 g mekoprop-P/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr; 14 dager. Slått; 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 100-200 ml/daa i grasmark. 200 ml/daa i frukt. 100-170 ml/daa i korn (frøugras). 200 ml/daa korn (rotugras)
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 10-12oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 2-6 timer
Annet: Kan blandes med MCPA med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i etablert eng, beite, frukthager og i korn. Kløver og andre tofrøblada kulturplanter skades. Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen.

God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie-arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot åkerdylle, jordrøyk, åkergråurt, balderbrå, linbendel, vindelslirekne, åkertistel. Svak på då, hønsegras, rødtvetann, tranehals, tungras, minneblom og stemor. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og stivdylle.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Innhold: 600 g mekoprop-P/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr; 14 dager. Slått; 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 100-200 ml/daa i grasmark. 200 ml/daa i frukt. 100-170 ml/daa i korn (frøugras). 200 ml/daa korn (rotugras)
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 10-12oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 2-6 timer
Annet: Kan blandes med MCPA med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer