0

Meny

Gratil WG 75 - 120 gr

FKnr.: 61012 | Leverandørens varenr.: 80944705

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i korn m/u fangvekst av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr m/u dekkvekst, i eng og beite, og gras i grøntanlegg.

Lavdosemiddel som tas opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter. God virkning mot høymole og engsoleie. Virker også mot krypsoleie, løvetann, engsyre og stornesle. Svak virkning mot hundekjeks, marikåpe og ryllik. Gratil er skånsomt mot grasarter unntatt engsvingel som har vist veksthemming. Skånsom også ovenfor kløver selv om veksten forbigående kan stagnere noe. Klebemiddel skal tilsettes (f.eks. 50 ml Mero/daa). Gratil kan blandes med MCPA for bedre virkning mot løvetann m.fl.

Off label: Mot einstape (bregne) i juletreproduksjon.

Innhold: 750 g amidosulfuron/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Silo/beite: 7 dager. Høy: 21 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 2-6 g/daa
Pakningsstørrelse: 120 g
Formulering: Vannløselig granulat
Avgifstklasse 2

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5°C
Luftfuktighet: 40-75
Timer opphold: 1-2 timer
Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i korn m/u fangvekst av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr m/u dekkvekst, i eng og beite, og gras i grøntanlegg.

Lavdosemiddel som tas opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter. God virkning mot høymole og engsoleie. Virker også mot krypsoleie, løvetann, engsyre og stornesle. Svak virkning mot hundekjeks, marikåpe og ryllik. Gratil er skånsomt mot grasarter unntatt engsvingel som har vist veksthemming. Skånsom også ovenfor kløver selv om veksten forbigående kan stagnere noe. Klebemiddel skal tilsettes (f.eks. 50 ml Mero/daa). Gratil kan blandes med MCPA for bedre virkning mot løvetann m.fl.

Off label: Mot einstape (bregne) i juletreproduksjon.

Innhold: 750 g amidosulfuron/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Silo/beite: 7 dager. Høy: 21 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 2-6 g/daa
Pakningsstørrelse: 120 g
Formulering: Vannløselig granulat
Avgifstklasse 2

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5°C
Luftfuktighet: 40-75
Timer opphold: 1-2 timer
Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?