Raigras Italiensk Meroa 25 kg

FKnr.: 30454 | Leverandørens varenr.: 30454
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice for bestilling.

Tetraploid sort som setter 12-15 % frøbærende stengler i såingsåret. Høyt avlingspotensiale.Italiensk raigras, Lolium multiflorum var. italicum Lam., er toårig (vinter-ettårig) gras. Vi regner ikke med overvintring med unntak av enkelte år i de beste områdene lengst sør.

Det trives best på næringsrik jord med jevn tilgang på vann. Tilveksten er moderat på forsommeren, men gjenveksten utover høsten er god. Italiensk raigras kan gi stor avling med svært god fôrverdi til nullbeiting, stripebeiting eller til ensilering etter fortørking.

Sorter med 10-15 % frøbærende stengler i såingsåret gir en del struktur til fôret. Samtidig kan det være vanskeligere å styre fôrkvaliteten ved nullbeiting med disse sortene. Dersom raigraset overlever vinteren, vil alle plantene gå raskt fram til skyting andre året.

Såmengde 4,0 kg/daa.Pakning: 25 kg.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice for bestilling.

Tetraploid sort som setter 12-15 % frøbærende stengler i såingsåret. Høyt avlingspotensiale.Italiensk raigras, Lolium multiflorum var. italicum Lam., er toårig (vinter-ettårig) gras. Vi regner ikke med overvintring med unntak av enkelte år i de beste områdene lengst sør.

Det trives best på næringsrik jord med jevn tilgang på vann. Tilveksten er moderat på forsommeren, men gjenveksten utover høsten er god. Italiensk raigras kan gi stor avling med svært god fôrverdi til nullbeiting, stripebeiting eller til ensilering etter fortørking.

Sorter med 10-15 % frøbærende stengler i såingsåret gir en del struktur til fôret. Samtidig kan det være vanskeligere å styre fôrkvaliteten ved nullbeiting med disse sortene. Dersom raigraset overlever vinteren, vil alle plantene gå raskt fram til skyting andre året.

Såmengde 4,0 kg/daa.Pakning: 25 kg.

Les flere detaljer

Betalingspartnere