Gramitrel 10 L

FKnr.: 60205 | Leverandørens varenr.: PYP51MYCC
  • Bladgjødsel, flytende
  • Flere næringsstoffet
  • Til korn og eng
  • Små mangler eller øke avling
  • Brukes ved vekststress
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.

Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:

1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet. 

2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.

Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god start, eller med 100 ml/daa når

Innhold: 64 g/l FK nr: 60205 N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
Pakningsstørrelse: 10 liter

Advarsel

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.

Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:

1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet. 

2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.

Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god start, eller med 100 ml/daa når

Innhold: 64 g/l FK nr: 60205 N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
Pakningsstørrelse: 10 liter

Advarsel

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere