0

Opti Care 10 ltr

FKnr.: 68960 | Leverandørens varenr.: 68960

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Bladgjødselprodukt som inneholder NPK og mikronæring.

Kan brukes i ulike kulturer for å sikre nok næring i perioder med vekst stress, eller forebyggende i den mest intensive vekstperioden, f. eks fra avslutning busking / tidlig strekning i korn eller ved den mest intensive knollveksten i potet. Inneholder sprede-, klebe- og absorbsjonsmiddel, blant annet Aminosol som virker stressreduserende på plantene. Kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Innhold: N 194 g P 45 g K 100 g S 46 g Fe 6,8 g Mn 2,7 g B 1,4 g Zn 4,1 g Cu 2,7 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Tyntflytende gel
Dose: 100-300 ml/daa

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H290 Kan være etsende for metaller.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

 


Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Bladgjødselprodukt som inneholder NPK og mikronæring.

Kan brukes i ulike kulturer for å sikre nok næring i perioder med vekst stress, eller forebyggende i den mest intensive vekstperioden, f. eks fra avslutning busking / tidlig strekning i korn eller ved den mest intensive knollveksten i potet. Inneholder sprede-, klebe- og absorbsjonsmiddel, blant annet Aminosol som virker stressreduserende på plantene. Kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Innhold: N 194 g P 45 g K 100 g S 46 g Fe 6,8 g Mn 2,7 g B 1,4 g Zn 4,1 g Cu 2,7 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Tyntflytende gel
Dose: 100-300 ml/daa

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H290 Kan være etsende for metaller.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

 


Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer