0

Meny

Opti Care 10 ltr

FKnr.: 68960 | Leverandørens varenr.: 193572

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Bladgjødselprodukt som inneholder NPK og mikronæring.

Kan brukes i ulike kulturer for å sikre nok næring i perioder med vekst stress, eller fore- byggende i den mest intensive vekstperioden, f. eks fra avslutning busking / tidlig strekning i korn eller ved den mest intensive knollveksten i potet. Inneholder sprede-, klebe- og absorbsjonsmiddel, blant annet Aminosol som virker stressreduserende på plantene. Kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Innhold: N 194 g P 45 g K 100 g S 46 g Fe 6,8 g Mn 2,7 g B 1,4 g Zn 4,1 g Cu 2,7 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Tyntflytende gel
Dose: 100-300 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter (13,5 kg) 

Advarsel

H318 - Gir alvorlig øyeskade
H400 - Meget giftig for liv i vann
H272 - Kan forsterke brann; oksiderende
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H315 - Irriterer huden
H290 - Kan være etsende for metaller
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H302 - Farlig ved svelging
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Bladgjødselprodukt som inneholder NPK og mikronæring.

Kan brukes i ulike kulturer for å sikre nok næring i perioder med vekst stress, eller fore- byggende i den mest intensive vekstperioden, f. eks fra avslutning busking / tidlig strekning i korn eller ved den mest intensive knollveksten i potet. Inneholder sprede-, klebe- og absorbsjonsmiddel, blant annet Aminosol som virker stressreduserende på plantene. Kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Innhold: N 194 g P 45 g K 100 g S 46 g Fe 6,8 g Mn 2,7 g B 1,4 g Zn 4,1 g Cu 2,7 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Tyntflytende gel
Dose: 100-300 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter (13,5 kg) 

Advarsel

H318 - Gir alvorlig øyeskade
H400 - Meget giftig for liv i vann
H272 - Kan forsterke brann; oksiderende
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H315 - Irriterer huden
H290 - Kan være etsende for metaller
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H302 - Farlig ved svelging
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?