Opti Care 10 L

FKnr.: 68960 | Leverandørens varenr.: 193572
  • Bladgjødsel, flytende
  • Flere næringsstoffet
  • Til jord- og hagebruksvekster
  • Små mangler eller øke avling
  • Brukes ved vekststress
  • Lettløsling Gel
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Bladgjødselprodukt som inneholder NPK og mikronæring.

Kan brukes i ulike kulturer for å sikre nok næring i perioder med vekst stress, eller forebyggende i den mest intensive vekstperioden, f. eks fra avslutning busking / tidlig strekning i korn eller ved den mest intensive knollveksten i potet. Inneholder sprede-, klebe- og absorbsjonsmiddel, blant annet Aminosol som virker stressreduserende på plantene. Kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Innhold:N 194 g P 45 g K 100 g S 46 g Fe 6,8 g Mn 2,7 g B 1,4 g Zn 4,1 g Cu 2,7 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Tyntflytende gel
Dose: 100-300 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter (13,5 kg) 

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Bladgjødselprodukt som inneholder NPK og mikronæring.

Kan brukes i ulike kulturer for å sikre nok næring i perioder med vekst stress, eller forebyggende i den mest intensive vekstperioden, f. eks fra avslutning busking / tidlig strekning i korn eller ved den mest intensive knollveksten i potet. Inneholder sprede-, klebe- og absorbsjonsmiddel, blant annet Aminosol som virker stressreduserende på plantene. Kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Innhold:N 194 g P 45 g K 100 g S 46 g Fe 6,8 g Mn 2,7 g B 1,4 g Zn 4,1 g Cu 2,7 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Tyntflytende gel
Dose: 100-300 ml/daa
Pakningsstørrelse: 10 liter (13,5 kg) 

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere