Automatisk fuktighetsmåler

FKnr.: 959003 | Leverandørens varenr.: 970262
  • Automatisert prøvetaking
  • Gjennomsitts- eller faktisk verdi
  • Øker nøyaktigheten på tørkingen
Produktinformasjon
Produktinformasjon

En tilbakevendende arbeidsoppgave for alle som håndterer korn er å kontrollere vanninnholdet i kornet. TORNUMs IIMC forenkler denne prosessen og kan enten monteres på et kornrør eller alternativt forbindes med en slange hvor du har en kornstrøm. For eksempel, etter en elevator, før eller etter tørka.

Funksjonsbeskrivelse:
Fuktighetsmåleren henter korn fra en kornstrøm i anlegget. Kornet som skal kontrolleres for vanninnhold, samles i en beholder utstyrt med en nivåvakt. Når nivåvakta indikerer at beholderen er full, utføres en prøvetaking elektronisk av fuktigheten i kornet. Når vannprosenten er registrert, tømmes beholderen og kornet slippes ut for eksempel på elevatorfoten.

Etter tømming skjer det ei ny fylling og måling foretas. Dette skjer kontinuerlig og etter operatørens ønske. Fuktighetsmåleren er koplet til en styreenhet som kan plasseres på et passende sted i anlegget. Her kan man stille inn hvilket kornslag som skal måles, avlese hver enkelt måling og få gjennomsnittsmåling.

Start og stopp av målinger samt start av kalibreringsmåling styres også av denne styreenheten, eller alternativt fra overordnet system. Med visse intervall kommer måleren til å spørre etter en kalibrering. Når da operatøren kvitterer for kalibrering, kommer den sist oppmålte porsjonen med korn til å bli tømt i en spesiell beholder.

Nå har operatøren selv mulighet for å måle vanninnholdet på dette kornet og deretter utføre en kalibrering. Dette gjøres enkelt ved å taste inn oppmålt verdi, så vil måleren justere seg selv til det nye nivået. Eksempel på bruk: Satstørking med veieceller. Ved satstørking med vektstyring av tørkinga, er det viktig å kjenne inngående vanninnhold på det kornet som er lagt i tørka. Om man kjenner vanninnholdet på kornet som er lagt i tørka er dette en meget nøyaktig måte for å tørke kornet til rett vanninnhold.

TORNUM:s IIMC kan brukes til å bestemme middelvanninnhold for satsen. Om operatøren aktiverer middelverdifunksjonen ved start fylling av tørka, kommer utstyret til å ta kontinuerlige prøver under fyllingen. Middelverdien vises når fyllingen avsluttes. Når denne verdien tastes inn i vektstyringa, får vi et sluttresultat på tørkinga svært likt det vi tastet inn.

 

Har du spørsmål om dette produktet? Ta kontakt og vi hjelper deg!

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

En tilbakevendende arbeidsoppgave for alle som håndterer korn er å kontrollere vanninnholdet i kornet. TORNUMs IIMC forenkler denne prosessen og kan enten monteres på et kornrør eller alternativt forbindes med en slange hvor du har en kornstrøm. For eksempel, etter en elevator, før eller etter tørka.

Funksjonsbeskrivelse:
Fuktighetsmåleren henter korn fra en kornstrøm i anlegget. Kornet som skal kontrolleres for vanninnhold, samles i en beholder utstyrt med en nivåvakt. Når nivåvakta indikerer at beholderen er full, utføres en prøvetaking elektronisk av fuktigheten i kornet. Når vannprosenten er registrert, tømmes beholderen og kornet slippes ut for eksempel på elevatorfoten.

Etter tømming skjer det ei ny fylling og måling foretas. Dette skjer kontinuerlig og etter operatørens ønske. Fuktighetsmåleren er koplet til en styreenhet som kan plasseres på et passende sted i anlegget. Her kan man stille inn hvilket kornslag som skal måles, avlese hver enkelt måling og få gjennomsnittsmåling.

Start og stopp av målinger samt start av kalibreringsmåling styres også av denne styreenheten, eller alternativt fra overordnet system. Med visse intervall kommer måleren til å spørre etter en kalibrering. Når da operatøren kvitterer for kalibrering, kommer den sist oppmålte porsjonen med korn til å bli tømt i en spesiell beholder.

Nå har operatøren selv mulighet for å måle vanninnholdet på dette kornet og deretter utføre en kalibrering. Dette gjøres enkelt ved å taste inn oppmålt verdi, så vil måleren justere seg selv til det nye nivået. Eksempel på bruk: Satstørking med veieceller. Ved satstørking med vektstyring av tørkinga, er det viktig å kjenne inngående vanninnhold på det kornet som er lagt i tørka. Om man kjenner vanninnholdet på kornet som er lagt i tørka er dette en meget nøyaktig måte for å tørke kornet til rett vanninnhold.

TORNUM:s IIMC kan brukes til å bestemme middelvanninnhold for satsen. Om operatøren aktiverer middelverdifunksjonen ved start fylling av tørka, kommer utstyret til å ta kontinuerlige prøver under fyllingen. Middelverdien vises når fyllingen avsluttes. Når denne verdien tastes inn i vektstyringa, får vi et sluttresultat på tørkinga svært likt det vi tastet inn.

 

Har du spørsmål om dette produktet? Ta kontakt og vi hjelper deg!

Les flere detaljer

Betalingspartnere