Skumvæske FoamMark 5 L

FKnr.: 68893 | Leverandørens varenr.: TAB014
  • Skumvæske for åkersprøyter eller annet redskap
  • Markerer hvor det er kjørt
  • Danner et stabilt, hvitt skum
  • Ikke plantevernmiddel
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Skumvæske for markeringsutstyr.

Til skummarkører på åkersprøyter eller annen redskap. Kan brukes på alle typer sprøyter med skumutstyr. FoamMark danner et stabilt hvitt skum. 1 del FoamMark blandes med 25 til 40 deler vann avhengig av vannets kvalitet og utstyret. Ikke plantevernmiddel.

Innhold: Ioniske- og nonioniske tensider
Lagring: Romtemperatur 
Dose: 1 del pr. 25-40 liter vann
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Fargeløs, klar

Advarsel


H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Skumvæske for markeringsutstyr.

Til skummarkører på åkersprøyter eller annen redskap. Kan brukes på alle typer sprøyter med skumutstyr. FoamMark danner et stabilt hvitt skum. 1 del FoamMark blandes med 25 til 40 deler vann avhengig av vannets kvalitet og utstyret. Ikke plantevernmiddel.

Innhold: Ioniske- og nonioniske tensider
Lagring: Romtemperatur 
Dose: 1 del pr. 25-40 liter vann
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Fargeløs, klar

Advarsel


H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere