0

Mustang Forte 5 liter

FKnr.: 61071 | Leverandørens varenr.: 313559

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i vårkorn (bygg, hvete og havre) og høstkorn (bygg, hvete rug og rughvete).
Systemisk ugrasmiddel bestående av tre aktive stoffer. Mustang Forte tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. 2,4-D og aminopyralid har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugras til en unormal vekst, og senere død. Mustang Forte har meget god virkning mot et bredt spekter av ugrasarter inkludert klengemaure, balderbrå-arter (også resistent balderbrå), vassarve (også resistent vassarve), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkersennep, og mot åkertistel. Ved eventuelt behov for omsåing så kan korn, mais eller gras såes 6 uker etter pløying eller rotorharving. Korn, raps, gras og mais kan brukes som etterfølgende kultur. På grunn av innholdet av aminopyralid bør det gå minst 14-24 måneder mellom behandling med Mustang Forte og etablering av ømfintlige kulturer (se etiektt). Det er også sterke begrensinger i bruk av halm og gjødsel (ikke bløtgjødesel) som inneholder behandlet halm, les etiketten nøye.  

Innhold: 10 g Aminopyralid + 180 g 2,4D + 5 g flurasulam/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m 
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn 30-75 ml/daa, Høstkorn 50-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo- emulsjon
Avgiftsklasse: 2

Virkningsforhold:
Temperatur 5-20 C
Regnfast  etter 1 timer

Advarsel


H302 Farlig ved svelging
H317  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i vårkorn (bygg, hvete og havre) og høstkorn (bygg, hvete rug og rughvete).
Systemisk ugrasmiddel bestående av tre aktive stoffer. Mustang Forte tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. 2,4-D og aminopyralid har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugras til en unormal vekst, og senere død. Mustang Forte har meget god virkning mot et bredt spekter av ugrasarter inkludert klengemaure, balderbrå-arter (også resistent balderbrå), vassarve (også resistent vassarve), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkersennep, og mot åkertistel. Ved eventuelt behov for omsåing så kan korn, mais eller gras såes 6 uker etter pløying eller rotorharving. Korn, raps, gras og mais kan brukes som etterfølgende kultur. På grunn av innholdet av aminopyralid bør det gå minst 14-24 måneder mellom behandling med Mustang Forte og etablering av ømfintlige kulturer (se etiektt). Det er også sterke begrensinger i bruk av halm og gjødsel (ikke bløtgjødesel) som inneholder behandlet halm, les etiketten nøye.  

Innhold: 10 g Aminopyralid + 180 g 2,4D + 5 g flurasulam/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m 
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn 30-75 ml/daa, Høstkorn 50-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo- emulsjon
Avgiftsklasse: 2

Virkningsforhold:
Temperatur 5-20 C
Regnfast  etter 1 timer

Advarsel


H302 Farlig ved svelging
H317  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?