Aviator Xpro 5 L

FKnr.: 66010 | Leverandørens varenr.: 80004311
  • Soppmiddel i korn
  • Virker mot en rekke soppsykdommer
  • Brukes forebyggende
  • Ingen krav til vegetativ buffersone
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Aviator Xpro er et bredspektra middel, og har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset.

Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep,
eller ved varsling. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol (triazol). Bixafen har en annen virkemekanisme enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt.

Midlet er derfor et ferdig blandetalternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt, eller blanding av triazoler. Dersom ønskelig kan produktet også blandes med Delaro eller Proline. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Innhold: 75 g bixafen + 150 g protiokonazol/l
Lagring:Tørt, kjøling og frostfritt
Behandlingsfrist: Korn 5 uker
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Bygg, havre; 40-80 ml pr.daa. Hvete, rug, rughvete; 50-80 ml pr.daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gul oransje
Sprøytevæske: Hvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 1-2 timer
Tidligste behandlingstidspunkt er stadium 40. Maks 1 behandling pr. sesong.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Aviator Xpro er et bredspektra middel, og har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset.

Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep,
eller ved varsling. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol (triazol). Bixafen har en annen virkemekanisme enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt.

Midlet er derfor et ferdig blandetalternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt, eller blanding av triazoler. Dersom ønskelig kan produktet også blandes med Delaro eller Proline. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Innhold: 75 g bixafen + 150 g protiokonazol/l
Lagring:Tørt, kjøling og frostfritt
Behandlingsfrist: Korn 5 uker
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Bygg, havre; 40-80 ml pr.daa. Hvete, rug, rughvete; 50-80 ml pr.daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gul oransje
Sprøytevæske: Hvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 1-2 timer
Tidligste behandlingstidspunkt er stadium 40. Maks 1 behandling pr. sesong.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere