Delaro SC 325 - 5 L

FKnr.: 66798 | Leverandørens varenr.: 79099916
  • Mot soppsykdommer i korn
  • Mot soppsykdommer i gras i grøntanlegg
  • Effektiv på en mengde soppsykdommer
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.

Inneholder protiokonazol (Proline), og trifloksystrobin som er et strobilurin. Soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte.

Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men Delaro bør brukes maks 2 ganger pr. sesong.

Off-label: Mot Gremmeniella abietis og furuskyttesopper i plantesenger av gran og furu. Mot soppsykdommer i gjenlegg og grasfrøeng.

Innhold: Protiokonazol 175 g/l + trifloksystrobin 150 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker. Maks. 2 behandlinger pr. sesong
Avstand til vann: 10 m/Oppdatert avdriftreduskjon
Filter: A1/P3
Pakningsstørrelse: 5 liter
Dose: 50-100 ml
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvit
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18C
Luftfuktighet: Over 70%
Timer opphold: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.

Inneholder protiokonazol (Proline), og trifloksystrobin som er et strobilurin. Soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte.

Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men Delaro bør brukes maks 2 ganger pr. sesong.

Off-label: Mot Gremmeniella abietis og furuskyttesopper i plantesenger av gran og furu. Mot soppsykdommer i gjenlegg og grasfrøeng.

Innhold: Protiokonazol 175 g/l + trifloksystrobin 150 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker. Maks. 2 behandlinger pr. sesong
Avstand til vann: 10 m/Oppdatert avdriftreduskjon
Filter: A1/P3
Pakningsstørrelse: 5 liter
Dose: 50-100 ml
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Hvit
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18C
Luftfuktighet: Over 70%
Timer opphold: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere