Elatus Era 5 L

FKnr.: 66794 | Leverandørens varenr.: 62176
  • Soppmiddel i korn
  • Bredspektret middel
  • Gir langvarig beskyttelse
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Era er et bredspektret soppmiddel som fordeler seg systemisk i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Elatus Era inneholder to aktivstoffer som begge har forebyggende virkning, men på hver sin livsfunksjon i soppene. Solatenol™ (Benzovindiflupyr) gir langvarig beskyttelse ved at det stopper soppens energiopptak ved at det binder seg til succinat
dehydrogenase ensymet (SDHI), mens protiokonazol hemmer soppenes ergosterolsyntese.

Middelet har derfor en innebygget resistensstrategi. Elatus Era har svak kurativ effekt, men ved soppsprøyting er det best med forebyggende sprøyting for å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon lenge før vi ser symptomene på bladene. Soppene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Middelet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete.

Middelet kan blandes med de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler det kan være relevant å blande med.

Innhold: 150 g protiokonazol + 75 g benzovindiflupyr/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 6 uker
Avstand til vann: 20 m hvorav 10 m vegetert grasdekke. Oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P2
Dose: 50-67 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Hvitt/grått
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 1 
 Maks. 1 behandling pr. sesong

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Era er et bredspektret soppmiddel som fordeler seg systemisk i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Elatus Era inneholder to aktivstoffer som begge har forebyggende virkning, men på hver sin livsfunksjon i soppene. Solatenol™ (Benzovindiflupyr) gir langvarig beskyttelse ved at det stopper soppens energiopptak ved at det binder seg til succinat
dehydrogenase ensymet (SDHI), mens protiokonazol hemmer soppenes ergosterolsyntese.

Middelet har derfor en innebygget resistensstrategi. Elatus Era har svak kurativ effekt, men ved soppsprøyting er det best med forebyggende sprøyting for å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon lenge før vi ser symptomene på bladene. Soppene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Middelet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete.

Middelet kan blandes med de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler det kan være relevant å blande med.

Innhold: 150 g protiokonazol + 75 g benzovindiflupyr/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 6 uker
Avstand til vann: 20 m hvorav 10 m vegetert grasdekke. Oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P2
Dose: 50-67 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Hvitt/grått
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 1 
 Maks. 1 behandling pr. sesong

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere