0

Flurostar 200 5 ltr

FKnr.: 61010 | Leverandørens varenr.: 00039-NO

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjennlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite, grasfrøeng samt gras i grøntanlegg.

Systemisk ugrasmiddel som partner mot resistent ugras. I korn uten gjenlegg bør Flurostar alltid blandes med fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Meget god virkning mot følgende frøugras: Klengemaure, vassarve, åkerminneblom, då, vindeslirekne, tungras, haremat, pengeurt, rødtvetann, smånesle, og rotugrasene: Høymole og andre syrearter, løvetann, soleier, stornesle.

En viss effekt på rotugrasene geitrams, sneller, vikkearter samt lauvkratt: Bringebær, bjørk, osp, or, selje, m. flere. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og då. Ingen restriksjoner på etterfølgende kulturer.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l     
Formulering: Emulsjonskonsentrat     
Lagring: Oppbevares tørt, kjølig og frostfritt 
Behandlingsfrist:  Beite/eng: 7 dager     
Avstand till vann: 10 meter (gras), 5 m (korn og fôrmais)
Dose: Høstkorn og fôrmais: 100 ml/daa. Vårkorn og grasgjenlegg: 75 ml/daa. Eng, beite, grasfrøeng og grøntanlegg: 200 ml/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2 

 

 

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Virkningsforhold:
Regnfast: etter 1 time
Temperatur: Minimum 8-10 grader
Luftfuktighet: Ingen betydning
Jordfuktighet: god
Annet: God vekst, ikke stress. Resistensbryter sulfonylureapreparater.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes påMattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjennlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite, grasfrøeng samt gras i grøntanlegg.

Systemisk ugrasmiddel som partner mot resistent ugras. I korn uten gjenlegg bør Flurostar alltid blandes med fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Meget god virkning mot følgende frøugras: Klengemaure, vassarve, åkerminneblom, då, vindeslirekne, tungras, haremat, pengeurt, rødtvetann, smånesle, og rotugrasene: Høymole og andre syrearter, løvetann, soleier, stornesle.

En viss effekt på rotugrasene geitrams, sneller, vikkearter samt lauvkratt: Bringebær, bjørk, osp, or, selje, m. flere. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og då. Ingen restriksjoner på etterfølgende kulturer.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l     
Formulering: Emulsjonskonsentrat     
Lagring: Oppbevares tørt, kjølig og frostfritt 
Behandlingsfrist:  Beite/eng: 7 dager     
Avstand till vann: 10 meter (gras), 5 m (korn og fôrmais)
Dose: Høstkorn og fôrmais: 100 ml/daa. Vårkorn og grasgjenlegg: 75 ml/daa. Eng, beite, grasfrøeng og grøntanlegg: 200 ml/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2 

 

 

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Virkningsforhold:
Regnfast: etter 1 time
Temperatur: Minimum 8-10 grader
Luftfuktighet: Ingen betydning
Jordfuktighet: god
Annet: God vekst, ikke stress. Resistensbryter sulfonylureapreparater.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes påMattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer