Meny

Moddus Start 5 ltr

FKnr.: 67150 | Leverandørens varenr.: 55741

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt i frøeng av timotei, hundegras, engrapp, kveinarte, engsvingel, rødsvingel, raigras og bladfaks.

Moddevo/Moddus Start er en forbedret formulering av Moddus M og gir større inntrenging og bedre opptak av virksomt stoff. Moddevo/Moddus Start bør brukes i perioder med god tilvekst. Vekstregulering i buskingsfasen øker rotvolumet og stråtykkelsen mens vekstregulering i strekningsfasen korter og styrker strået. Ved høy legderisiko bør vekstreguleringen gjentas med splitt dose. Sprøyt på tørre planter. Behandling på morgenen/formiddagen ved høy luftfuktighet samt i sol gir best effekt.

Dosen reguleres ned ved høy temperatur eller ved sent utviklingsstadium. Moddevo/Moddus Start er regnfast etter 2 timer. Vekstregulering bør bare brukes i frodig åker med risiko for legde. Moddevo/Moddus Start må ikke brukes i åker som er under stress på grunn av sykdomsangrep/tørke eller dårlig næringstilgang (humusfattig jord). Moddevo/Moddus Start kan blandes med aktuelle sopp- eller insektsmidler samt ugrasmidler, men ikke Ally Class, Hussar eller Puma Extra. Moddevo er identisk med Moddus Start.

Innhold: 250 g trineksapaketyl/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: Hvete og havre: 1x20-30/2x15 ml/daa Bygg: 2x20-30/ 1x30-40 ml/daa Rug og rughvete: 2x25/1x25-40 ml/daa Grasfrøeng: 30-80 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Dispersjonkonsentrat
Farge: Brun
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H315 - irriterer huden
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-12C
Luftfuktighet: God
Timer opphold: 1-2 t

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt i frøeng av timotei, hundegras, engrapp, kveinarte, engsvingel, rødsvingel, raigras og bladfaks.

Moddevo/Moddus Start er en forbedret formulering av Moddus M og gir større inntrenging og bedre opptak av virksomt stoff. Moddevo/Moddus Start bør brukes i perioder med god tilvekst. Vekstregulering i buskingsfasen øker rotvolumet og stråtykkelsen mens vekstregulering i strekningsfasen korter og styrker strået. Ved høy legderisiko bør vekstreguleringen gjentas med splitt dose. Sprøyt på tørre planter. Behandling på morgenen/formiddagen ved høy luftfuktighet samt i sol gir best effekt.

Dosen reguleres ned ved høy temperatur eller ved sent utviklingsstadium. Moddevo/Moddus Start er regnfast etter 2 timer. Vekstregulering bør bare brukes i frodig åker med risiko for legde. Moddevo/Moddus Start må ikke brukes i åker som er under stress på grunn av sykdomsangrep/tørke eller dårlig næringstilgang (humusfattig jord). Moddevo/Moddus Start kan blandes med aktuelle sopp- eller insektsmidler samt ugrasmidler, men ikke Ally Class, Hussar eller Puma Extra. Moddevo er identisk med Moddus Start.

Innhold: 250 g trineksapaketyl/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: Hvete og havre: 1x20-30/2x15 ml/daa Bygg: 2x20-30/ 1x30-40 ml/daa Rug og rughvete: 2x25/1x25-40 ml/daa Grasfrøeng: 30-80 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Dispersjonkonsentrat
Farge: Brun
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H315 - irriterer huden
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-12C
Luftfuktighet: God
Timer opphold: 1-2 t

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere