0

Atlantis OD 5 L

FKnr.: 61070 | Leverandørens varenr.: 79096364

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Atlantis OD er et grasugrasmiddel, bladherbicid av sulfonylureatypen. Det er tillatt brukt i høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg, havre eller vårhvete. Meget god effekt mot raigras, markrapp, tunrapp, balderbrå, då-arter, linbendel, vassarve og oljevekster. God effekt mot knereverumpe og meldestokk. Demper kveke ved tidlig behandling og høy dose.

Kan brukes senest i Zadoks 30. Skal brukes sammen med Mero i 50 ml/daa. (Alternativt kan Biowet brukes i dosen 10 ml/20 l vann). Atlantis OD brukes på høsten i høstkorn med dose inntil 75 ml, mens plantene er i god vekst. Ikke høstbygg. Om våren brukes dose fra 30-150 ml avh. av ugrasart, sprøytetidspunkt og kultur. I rug brukes maks 45 ml om våren. Mot kveke i høsthvete og rughvete bør det brukes 90-150 ml/daa. Vi fraråder bruk i sorten Magnifik på våren. Året etter bruk av Atlantis OD kan dyrkes korn, potet, ert og oljevekster. Ved omsåing på våren kan dyrkes bygg, vårhvete eller ert, 15 dager etter behandling hvis det pløyes før såing av ny vekst. Etter behandling av Atlantis OD kan kornplanten få en forbigående gulning avhengig av vekstforhold, dose og sort. Atlantis OD anbefales ikke brukt under ugunstige forhold/stressa planter. Mero anbefales framfor DP/Biowet mot grasugras.
 
Innhold: 10 g mesosulfuron + 2 g jodsulfuron/l
Formulering: Konsentrat løst i olje
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 30)
Avstand til vann: 3 m
Dose: Høsten: 30-75 ml. Høsthvete på våren 30-150 ml. Rug vår maks 45 ml
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 

Advarsel


H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
EUH 208 Inneholder alkyleter. Kan gi alergisk reaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-10oC
Regnfast: 4-6 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Atlantis OD er et grasugrasmiddel, bladherbicid av sulfonylureatypen. Det er tillatt brukt i høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg, havre eller vårhvete. Meget god effekt mot raigras, markrapp, tunrapp, balderbrå, då-arter, linbendel, vassarve og oljevekster. God effekt mot knereverumpe og meldestokk. Demper kveke ved tidlig behandling og høy dose.

Kan brukes senest i Zadoks 30. Skal brukes sammen med Mero i 50 ml/daa. (Alternativt kan Biowet brukes i dosen 10 ml/20 l vann). Atlantis OD brukes på høsten i høstkorn med dose inntil 75 ml, mens plantene er i god vekst. Ikke høstbygg. Om våren brukes dose fra 30-150 ml avh. av ugrasart, sprøytetidspunkt og kultur. I rug brukes maks 45 ml om våren. Mot kveke i høsthvete og rughvete bør det brukes 90-150 ml/daa. Vi fraråder bruk i sorten Magnifik på våren. Året etter bruk av Atlantis OD kan dyrkes korn, potet, ert og oljevekster. Ved omsåing på våren kan dyrkes bygg, vårhvete eller ert, 15 dager etter behandling hvis det pløyes før såing av ny vekst. Etter behandling av Atlantis OD kan kornplanten få en forbigående gulning avhengig av vekstforhold, dose og sort. Atlantis OD anbefales ikke brukt under ugunstige forhold/stressa planter. Mero anbefales framfor DP/Biowet mot grasugras.
 
Innhold: 10 g mesosulfuron + 2 g jodsulfuron/l
Formulering: Konsentrat løst i olje
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 30)
Avstand til vann: 3 m
Dose: Høsten: 30-75 ml. Høsthvete på våren 30-150 ml. Rug vår maks 45 ml
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 

Advarsel


H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
EUH 208 Inneholder alkyleter. Kan gi alergisk reaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-10oC
Regnfast: 4-6 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?