Meny

Boxer 10 ltr

FKnr.: 60004 | Leverandørens varenr.: 61068

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Potet og frøeng.
Boxer har jordvirkning som effektivt bekjemper tunrapp og enkelte tofrøbladete frøugras i høstkorn. Midlet tas opp i vekstpunktene både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen straks etter spiring og frem til kornets trebladstadium (BBCH 00-13). Høyeste dose må brukes der det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold. Bekvem jord med god fuktighet gir de beste betingelser for optimal virkning, Boxer er resistensbryter i forhold til sulfonylurea.

Off-label: Pottebrett av gran, engsvingel, frøeng, asparges, kepaløk, vårløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri-kålrot, nepe, brokkoli, hodekål, blomkål, jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia. Minor use: Mot ugras i pastinakk og rotpersille.

Innhold: 800 g prosulfokarb/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet; 6 uker. Grasfrøeng (halm til fôr) 30 uker
Avstand til vann: 5 m
Dose: Korn; 200-300 ml. Potet og frøeng; se setikett. 
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: emulsjonskonsentrat
Farge: Ravgul
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Fare

H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H400 - Meget giftig for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: >5oC
Timer opphold 1 time

Før ugraset spirer. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Potet og frøeng.
Boxer har jordvirkning som effektivt bekjemper tunrapp og enkelte tofrøbladete frøugras i høstkorn. Midlet tas opp i vekstpunktene både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen straks etter spiring og frem til kornets trebladstadium (BBCH 00-13). Høyeste dose må brukes der det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold. Bekvem jord med god fuktighet gir de beste betingelser for optimal virkning, Boxer er resistensbryter i forhold til sulfonylurea.

Off-label: Pottebrett av gran, engsvingel, frøeng, asparges, kepaløk, vårløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri-kålrot, nepe, brokkoli, hodekål, blomkål, jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia. Minor use: Mot ugras i pastinakk og rotpersille.

Innhold: 800 g prosulfokarb/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet; 6 uker. Grasfrøeng (halm til fôr) 30 uker
Avstand til vann: 5 m
Dose: Korn; 200-300 ml. Potet og frøeng; se setikett. 
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: emulsjonskonsentrat
Farge: Ravgul
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Fare

H226 - Brannfarlig væske og damp
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H400 - Meget giftig for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: >5oC
Timer opphold 1 time

Før ugraset spirer. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere