Atlantis OD 5 L

FKnr.: 61070 | Leverandørens varenr.: 79096364
  • Ugrasmiddel i høsthvete, rug og rughvete
  • Grasugrasmiddel
  • God mot mark- og tunrapp, knereverumpe
  • Mot markrapp, tunrapp mm
  • Plantevernmiddel til høst- og vårsprøyting
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høsthvete, rug og rughvete.

Ekte grasugrasmiddel som virker mot de fleste arter av grasugras som markrapp, tunrapp, knereverumpe og raigras. Virker også mot noen tofrøblada arter som balderbrå, då, linbendel, oljevekster og vassarve. Brukes hovedsakelig i høstkorn om høsten, men kan også brukes som problemløser i høstkorn om våren. Inneholder to virksomme stoff av typen sulfonylurea i en flytende OD-formulering.

Kan benyttes ved temperatur ned til 5 °C, men best effekt oppnås ved sprøyting på tørre planter og ved temperatur opp mot 10 °C. Det bør ikke sprøytes dersom det er utsikter til nattefrost. Det skal tilsettes 50 ml Mero per daa for å få best mulig effekt, men man må vurdere type tilsetning dersom man blander med andre produkter.

Forbigående gulning kan forekomme avhengig av dose og gitte klimaforhold. Vær imidlertid klar over sortsvariasjoner i forhold til selektivitet. Rug og høsthvetesorten Magnifik er følsomme og krever lavere dose. Se etikett. Blandbarhet; Se blandingstabell.

Atlantis OD kan brukes 2 ganger pr. år på samme areal (vår og høst).

Innhold: 10 g mesosulfuron + 2 g jodsulfuron/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 30)
Avstand til vann: 3 m
Dose: 45-150 ml (se etikett) 
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 - Irriterer huden.
EUH401 - Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
EUH208 - Inneholder fettholdig alkohol etoksylat eter. Kan gi en allergisk reaksjon.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-8 C
Timer opphold: 4-6 timer

Ikke sprøyt ved utsikt til frost. Unngå sorten Magnifik på våren. Rengjøres før bruk i andre kulturer. Sulfonylurea-resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høsthvete, rug og rughvete.

Ekte grasugrasmiddel som virker mot de fleste arter av grasugras som markrapp, tunrapp, knereverumpe og raigras. Virker også mot noen tofrøblada arter som balderbrå, då, linbendel, oljevekster og vassarve. Brukes hovedsakelig i høstkorn om høsten, men kan også brukes som problemløser i høstkorn om våren. Inneholder to virksomme stoff av typen sulfonylurea i en flytende OD-formulering.

Kan benyttes ved temperatur ned til 5 °C, men best effekt oppnås ved sprøyting på tørre planter og ved temperatur opp mot 10 °C. Det bør ikke sprøytes dersom det er utsikter til nattefrost. Det skal tilsettes 50 ml Mero per daa for å få best mulig effekt, men man må vurdere type tilsetning dersom man blander med andre produkter.

Forbigående gulning kan forekomme avhengig av dose og gitte klimaforhold. Vær imidlertid klar over sortsvariasjoner i forhold til selektivitet. Rug og høsthvetesorten Magnifik er følsomme og krever lavere dose. Se etikett. Blandbarhet; Se blandingstabell.

Atlantis OD kan brukes 2 ganger pr. år på samme areal (vår og høst).

Innhold: 10 g mesosulfuron + 2 g jodsulfuron/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 30)
Avstand til vann: 3 m
Dose: 45-150 ml (se etikett) 
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 - Irriterer huden.
EUH401 - Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
EUH208 - Inneholder fettholdig alkohol etoksylat eter. Kan gi en allergisk reaksjon.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-8 C
Timer opphold: 4-6 timer

Ikke sprøyt ved utsikt til frost. Unngå sorten Magnifik på våren. Rengjøres før bruk i andre kulturer. Sulfonylurea-resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere