Duplosan D 5 L

FKnr.: 61972 | Leverandørens varenr.: 110004494
  • Ugrasmiddel til bruk i korn
  • Effektivt på frø- og rotugras
  • Effekt på mange resistente ugras
  • Forebygger resistens
  • Kan brukes ned til 3 meter mot vann
  • Ingen restriksjon i bruk av halm
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. 

Godkjent og oppdatert etikett finnes på mattilsynets nettside. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Duplosan D har effekt på både frø- og rotugras i korn og egner seg derfor ved ulike typer jordarbeiding eller direktesåing. Det er ingen restriksjoner i bruk av halm der det er brukt Duplosan D.

Duplosan D bredder ut verktøykassa i ugraskampen og er særdeles viktig ved sin effekt på mange resistente ugras, samt at det forbygger resistens. Ingen restriksjoner i bruk av halm eller påfølgende kulturer og at det kan brukes med bare 3 meter mot vann gir en stor fleksibilitet.

Duplosan D er godkjent i alle kornarter på våren fram til begynnende strekning av kornet (BBCH 32).Duplosan D er i HRAC gruppe 4 Det er en gruppe med liten risiko for resistens og regnes hos oss som en effektiv bryter og forebygger av resistens mot ALS/SU preparater.

Effekten er god på vanskelige og resistente arter som balderbrå, stivdylle, hønsegras og linbendel.

I tillegg har Duplosan D særdeles god effekt på meldestokk og korsblomstret ugras og brysomme arter som vindelslirekne og vikker. Effekten er moderat på tungras og svartsøtvier. Mot klengemaure og store forekomster av vassarve og stemor trenger Duplosan D en partner. Se ellers effekttabeller i Plantevernkatalogen for effekt på de ulike ugrasartene. En av styrkene er at Duplosan D også har effekt på rotugras som tistel og dylle, dersom disse har bladrosetter ved ugrasbehandling.

Det skal være ugrasflora og resistensforebygging som skal være av de viktige kriteriene for å velge ugrasmiddel. Duplosan D er for mange en fullverdig løsning, men den har som nevnt noen arter den er mindre effektiv mot, arter som er viktige å ha kontroll på. 

Det er mange ulike partnere som er aktuelle, men Mekoprop-P eller Flurostar fyller ut for vassarve og klengemaure, samt styrker på tungras og resistent då og hønsegras. Mekoprop anbefales der det i tillegg er rotugras eller i høstkorn der vassarve og balderbrå er resistente. På kombinasjonen linbendel og stemor vil en løsning med Alliance og Duplosan D sikre en særdeles god effekt, samtidig med at vi har full kontroll på meldestokk. 

Også kombinasjonen Saracen Delta sammen med Duplosan D vil gi rimelig god effekt på stemor, samtidig med sikker effekt på klengemaure og linbendel. Flere produkter kan benyttes som partnere, bl.a Hussar Plus OD der det er grasugras. Se sprøyteplaner og tabeller i Felleskjøpets plantevernkatalog for flere ulike løsninger og detaljer. Duplosan D frarådes å blande med Axial.

Duplosan D er en fenoksysyre, og effekten på ugraset kommer raskt og vises etter få dager. Ugraset får en sterk unormal vekst og dør. Det er viktig at ugraset er i god vekst for å sikre effekt av Duplosan D. Temperaturen bør ikke være under 8-9 °C og den skal ikke brukes når kulturen er stresset eller at det er risiko for nattefrost.

Maks dose av Duplosan D er 125 ml. Det anbefales ikke å gå for mye ned på dosering, da det påvirker effekten på ugraset.

Duplosan D er blandbar med sopp og insektsmidler med sammenfallende brukstid. I tillegg kan den blandes med CCC og Trimaxx.

Produktet selges i 5 liter og det rekker til 40-50 daa. Brukes Duplosan D alene skal det ikke brukes klebemiddel. I kombinasjoner der partner krever klebemiddel, tilsettes det i samsvar med blandingspartner sin anbefaling.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. 

Godkjent og oppdatert etikett finnes på mattilsynets nettside. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Duplosan D har effekt på både frø- og rotugras i korn og egner seg derfor ved ulike typer jordarbeiding eller direktesåing. Det er ingen restriksjoner i bruk av halm der det er brukt Duplosan D.

Duplosan D bredder ut verktøykassa i ugraskampen og er særdeles viktig ved sin effekt på mange resistente ugras, samt at det forbygger resistens. Ingen restriksjoner i bruk av halm eller påfølgende kulturer og at det kan brukes med bare 3 meter mot vann gir en stor fleksibilitet.

Duplosan D er godkjent i alle kornarter på våren fram til begynnende strekning av kornet (BBCH 32).Duplosan D er i HRAC gruppe 4 Det er en gruppe med liten risiko for resistens og regnes hos oss som en effektiv bryter og forebygger av resistens mot ALS/SU preparater.

Effekten er god på vanskelige og resistente arter som balderbrå, stivdylle, hønsegras og linbendel.

I tillegg har Duplosan D særdeles god effekt på meldestokk og korsblomstret ugras og brysomme arter som vindelslirekne og vikker. Effekten er moderat på tungras og svartsøtvier. Mot klengemaure og store forekomster av vassarve og stemor trenger Duplosan D en partner. Se ellers effekttabeller i Plantevernkatalogen for effekt på de ulike ugrasartene. En av styrkene er at Duplosan D også har effekt på rotugras som tistel og dylle, dersom disse har bladrosetter ved ugrasbehandling.

Det skal være ugrasflora og resistensforebygging som skal være av de viktige kriteriene for å velge ugrasmiddel. Duplosan D er for mange en fullverdig løsning, men den har som nevnt noen arter den er mindre effektiv mot, arter som er viktige å ha kontroll på. 

Det er mange ulike partnere som er aktuelle, men Mekoprop-P eller Flurostar fyller ut for vassarve og klengemaure, samt styrker på tungras og resistent då og hønsegras. Mekoprop anbefales der det i tillegg er rotugras eller i høstkorn der vassarve og balderbrå er resistente. På kombinasjonen linbendel og stemor vil en løsning med Alliance og Duplosan D sikre en særdeles god effekt, samtidig med at vi har full kontroll på meldestokk. 

Også kombinasjonen Saracen Delta sammen med Duplosan D vil gi rimelig god effekt på stemor, samtidig med sikker effekt på klengemaure og linbendel. Flere produkter kan benyttes som partnere, bl.a Hussar Plus OD der det er grasugras. Se sprøyteplaner og tabeller i Felleskjøpets plantevernkatalog for flere ulike løsninger og detaljer. Duplosan D frarådes å blande med Axial.

Duplosan D er en fenoksysyre, og effekten på ugraset kommer raskt og vises etter få dager. Ugraset får en sterk unormal vekst og dør. Det er viktig at ugraset er i god vekst for å sikre effekt av Duplosan D. Temperaturen bør ikke være under 8-9 °C og den skal ikke brukes når kulturen er stresset eller at det er risiko for nattefrost.

Maks dose av Duplosan D er 125 ml. Det anbefales ikke å gå for mye ned på dosering, da det påvirker effekten på ugraset.

Duplosan D er blandbar med sopp og insektsmidler med sammenfallende brukstid. I tillegg kan den blandes med CCC og Trimaxx.

Produktet selges i 5 liter og det rekker til 40-50 daa. Brukes Duplosan D alene skal det ikke brukes klebemiddel. I kombinasjoner der partner krever klebemiddel, tilsettes det i samsvar med blandingspartner sin anbefaling.

Les flere detaljer

Betalingspartnere