Legacy 1 L

FKnr.: 61019 | Leverandørens varenr.: 15227041/0001NO
  • Ugrasmiddel i korn
  • Jordvirkende middel
  • Brukes tidlig i vekstsesongen
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete og vårbygg om våren. 

Aktivstoffet i Legacy™ 500 SC (diflufenikan) tas opp via blad og koleoptile og virker som et jordvirkende kontaktmiddel. Ved sprøyting danner diflufenikan en film på jordoverflaten, som spirende ugras blir eksponert for. Synlig effekt kan observeres etter 2-5 dager som avfarging og avsviing og/eller hvitfarging av ugraset. Ugras som Legacy™ 500 SC har effekt på, kan spire normalt for senere å miste farge og visne vekk. Virkningen av Legacy er avhengig av liten størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende for resultatet Legacy™ 500 SC har god effekt mot følgende ugrasarter: Åkerstemorsblom, gjetertaske, veronika-arter (smått stadium), samt varierende effekt på vassarve.  Effekten blir mye dårligere ved senere utvikling av ugraset. Legacy™ 500 SC kan brukes helt ned til 2 oC forutsatt at temperaturen er stigende i tiden etter sprøyting. Ved utsikt til frost utsettes behandlingen til plantene igjen er saftspente.  Det er ikke påvist resistens mot diflufenikan i Norge. Legacy kan brukes 1 gang per år på samme areal. Det er krav om 10 m vegertert buffersone.


Innhold: 500 g diflufenikan/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 10 meter vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn 10 ml/daa
            Vårhvete og bygg: 9 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete og vårbygg om våren. 

Aktivstoffet i Legacy™ 500 SC (diflufenikan) tas opp via blad og koleoptile og virker som et jordvirkende kontaktmiddel. Ved sprøyting danner diflufenikan en film på jordoverflaten, som spirende ugras blir eksponert for. Synlig effekt kan observeres etter 2-5 dager som avfarging og avsviing og/eller hvitfarging av ugraset. Ugras som Legacy™ 500 SC har effekt på, kan spire normalt for senere å miste farge og visne vekk. Virkningen av Legacy er avhengig av liten størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende for resultatet Legacy™ 500 SC har god effekt mot følgende ugrasarter: Åkerstemorsblom, gjetertaske, veronika-arter (smått stadium), samt varierende effekt på vassarve.  Effekten blir mye dårligere ved senere utvikling av ugraset. Legacy™ 500 SC kan brukes helt ned til 2 oC forutsatt at temperaturen er stigende i tiden etter sprøyting. Ved utsikt til frost utsettes behandlingen til plantene igjen er saftspente.  Det er ikke påvist resistens mot diflufenikan i Norge. Legacy kan brukes 1 gang per år på samme areal. Det er krav om 10 m vegertert buffersone.


Innhold: 500 g diflufenikan/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 10 meter vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn 10 ml/daa
            Vårhvete og bygg: 9 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere