Evure Neo 1 L

FKnr.: 63958 | Leverandørens varenr.: 63321
  • Mot skadedyr i flere kulturer
  • Bredtvirkende insektsmiddel
  • Skånsom overfor flere nytteinsekter
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserveserter, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål og rosenkål.

Evure Neo er et bredtvirkende insektmiddel som er særdeles effektivt mot bladlus i korn, mot hvetegalmygg i hvete, mot bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille (også glansbiller som er resistente mot andre pyretroider) og trips i korsblomstrede vekster. Evure Neo er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning. Evure Neo er ikke giftig for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Evure Neo er også skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner. Evure Neo kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Evure Neo er identisk med Mavrik.

Innhold: 240 g tau-fluvalinat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Oljev; 60 dager. Korn; 30 dager. Ert til modning, bønner: 14 dager. Ert til konserves, potet, kål: 7 dager
Avstand til vann: 20 m i kål. 10 m i andre vekster. 
Filter: A1/P2
Dose: 10-30 ml/daa se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Olje i vann emulsjon
Farge: Hvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

 

H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 2
Skånsom mot nyttedyr

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserveserter, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål og rosenkål.

Evure Neo er et bredtvirkende insektmiddel som er særdeles effektivt mot bladlus i korn, mot hvetegalmygg i hvete, mot bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille (også glansbiller som er resistente mot andre pyretroider) og trips i korsblomstrede vekster. Evure Neo er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning. Evure Neo er ikke giftig for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Evure Neo er også skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner. Evure Neo kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Evure Neo er identisk med Mavrik.

Innhold: 240 g tau-fluvalinat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Oljev; 60 dager. Korn; 30 dager. Ert til modning, bønner: 14 dager. Ert til konserves, potet, kål: 7 dager
Avstand til vann: 20 m i kål. 10 m i andre vekster. 
Filter: A1/P2
Dose: 10-30 ml/daa se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Olje i vann emulsjon
Farge: Hvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

 

H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 2
Skånsom mot nyttedyr

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere