Attribut Twin Sampakning (600 gr Attribut SG + 500 ml Hussar OD)

FKnr.: 61054 | Leverandørens varenr.: 84910406
  • Ugrasmiddel i høst- og vårhvete
  • God virkning på de fleste ugrasarter
  • Virker mot floghavre, hønsehirse, kveke
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårhvete.

Produktene må alltid brukes sammen. Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt inneholdende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Må ikke brukes i bygg og havre.

Attribut Twin er et ugrasmiddel med god virkning mot ulike faksarter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av
noen dager. Etter 10-15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene.

Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker. Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de fleste
ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning.

Attribut Twin gir best virkning ved behandling ved god jordfuktighet.

Innhold: 700 g propoksykarbazon/l + jodsulforon 100 g/l
Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt 
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose Attribut Twin pr.daa: 6 g attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml mero pr.daa
Pakningsstørrelse: Sampakning 600 g attribut SG + 500 ml hussar OD. 
Formulering: Vannløselig granulat og konsentrat løst i olje. 
Attribut SG: Avgiftsklasse 2
Hussar OD: Avgiftsklasse 1

Attribut SG

Hussar OD


H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: god

Begrensning i etterkultur

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårhvete.

Produktene må alltid brukes sammen. Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt inneholdende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Må ikke brukes i bygg og havre.

Attribut Twin er et ugrasmiddel med god virkning mot ulike faksarter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av
noen dager. Etter 10-15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene.

Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker. Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de fleste
ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning.

Attribut Twin gir best virkning ved behandling ved god jordfuktighet.

Innhold: 700 g propoksykarbazon/l + jodsulforon 100 g/l
Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt 
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose Attribut Twin pr.daa: 6 g attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml mero pr.daa
Pakningsstørrelse: Sampakning 600 g attribut SG + 500 ml hussar OD. 
Formulering: Vannløselig granulat og konsentrat løst i olje. 
Attribut SG: Avgiftsklasse 2
Hussar OD: Avgiftsklasse 1

Attribut SG

Hussar OD


H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: god

Begrensning i etterkultur

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere