Meny

Express Gold 250 g

FKnr.: 61060 | Leverandørens varenr.: D15525282

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Express Gold Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Vannløslig granulat av bladherbicid av SU/Als typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras. Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindelslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea-typen er arten resistent overfor alle disse midler. Kan blandes med Pixxaro, Spitfire og Mekoprop. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure). Express Gold skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn korn, våroljevekster, potet, mais, gras/kløver, erter, åkerbønne eller lin, hverken det år Express Gold er brukt eller det følgende år.

Innhold: 111 g Metsulfuron-metyl + 222 g tribenuron-metyl/kg
Lagring: Tørt i lukket i orginalemballasje
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 1-2,7 g/daa maks. 1,8 g  kavre
Pakningsstørrelse: 250 g
Formulering: Granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H318 - Gir alvorlig øyeskade
H400 - Meget giftig for liv i vann
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 2-30°C
Luftfuktighet: 40-95
Jordfuktighet: lav-høy
Timer opphold: 1-4
Husk god rengjøring. Sulfonylurea resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 
 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Express Gold Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Vannløslig granulat av bladherbicid av SU/Als typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras. Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindelslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea-typen er arten resistent overfor alle disse midler. Kan blandes med Pixxaro, Spitfire og Mekoprop. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure). Express Gold skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn korn, våroljevekster, potet, mais, gras/kløver, erter, åkerbønne eller lin, hverken det år Express Gold er brukt eller det følgende år.

Innhold: 111 g Metsulfuron-metyl + 222 g tribenuron-metyl/kg
Lagring: Tørt i lukket i orginalemballasje
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 1-2,7 g/daa maks. 1,8 g  kavre
Pakningsstørrelse: 250 g
Formulering: Granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H318 - Gir alvorlig øyeskade
H400 - Meget giftig for liv i vann
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 2-30°C
Luftfuktighet: 40-95
Jordfuktighet: lav-høy
Timer opphold: 1-4
Husk god rengjøring. Sulfonylurea resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 
 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere