Pixxaro EC 5 L

FKnr.: 61055 | Leverandørens varenr.: 5009163
  • Ugrasmiddel i korn, ikke havre
  • Bred ugrasvirkning
  • God mot vassarve, klengemaure og rødtvetann
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre.

Systemisk bladherbicid. Kan brukes i alle sorter av høst- og vårkorn (ikke i havre) for bekjempelse av tofrøblada frøugras. Pixxaro EC skader kløver og andre belgvekster. Pixxaro EC tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, rødtvetann, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Pixxaro EC inneholder to aktive stoff , halauksifen-metyl og fluroksypyr. Pixxaro EC vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og då.

Innhold: 12,5 g halauksifen-metyl + 280 g fluroksypyr/l
Lagring: Oppbevares frostfritt
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn 25-50 ml. Vårkorn 12,5-35 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 2

Fare

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-25oC
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre.

Systemisk bladherbicid. Kan brukes i alle sorter av høst- og vårkorn (ikke i havre) for bekjempelse av tofrøblada frøugras. Pixxaro EC skader kløver og andre belgvekster. Pixxaro EC tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, rødtvetann, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Pixxaro EC inneholder to aktive stoff , halauksifen-metyl og fluroksypyr. Pixxaro EC vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og då.

Innhold: 12,5 g halauksifen-metyl + 280 g fluroksypyr/l
Lagring: Oppbevares frostfritt
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn 25-50 ml. Vårkorn 12,5-35 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 2

Fare

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-25oC
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere