0

Meny

Pixxaro EC 5 ltr

FKnr.: 61055 | Leverandørens varenr.: 99047472

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre.

Systemisk bladherbicid. Kan brukes i alle sorter av høst- og vårkorn (ikke i havre) for bekjempelse av tofrøblada frøugras. Pixxaro EC skader kløver og andre belgvekster. Pixxaro EC tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, rødtvetann, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Pixxaro EC inneholder to aktive stoff , halauksifen-metyl og fluroksypyr. Pixxaro EC vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og då.

Innhold: 12,5 g halauksifen-metyl + 280 g fluroksypyr/l
Lagring: Oppbevares frostfritt
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn 25-50 ml. Vårkorn 12,5-35 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 2

Fare

H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 - Farlig ved innånding.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H360D - Kan gi fosterskader.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-25oC
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre.

Systemisk bladherbicid. Kan brukes i alle sorter av høst- og vårkorn (ikke i havre) for bekjempelse av tofrøblada frøugras. Pixxaro EC skader kløver og andre belgvekster. Pixxaro EC tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, rødtvetann, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Pixxaro EC inneholder to aktive stoff , halauksifen-metyl og fluroksypyr. Pixxaro EC vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og då.

Innhold: 12,5 g halauksifen-metyl + 280 g fluroksypyr/l
Lagring: Oppbevares frostfritt
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn 25-50 ml. Vårkorn 12,5-35 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 2

Fare

H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 - Farlig ved innånding.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H360D - Kan gi fosterskader.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-25oC
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?