Zypar 5 L

FKnr.: 61058 | Leverandørens varenr.: 5053868
  • Ugrasmiddel i korn, brukes ikke i havre
  • God mot klengemaure, vassarve, balderbrå, då m.m.
  • Resisentbryter til SU preparat
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel (bladherbicid) i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må IKKE brukes i havre.

Systemiskt ugrasmiddel. Zypar tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, balderbrå, gjetartaske, åkersvineblom, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Zypar inneholder to aktive stoff, Arylex (halauksifen-metyl) og florasulam. Zypar vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og då. Zypar skader kløver og andre belgvekster. Kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp-, vektsregulatorer, mikronæringstoffer og ugrasmiddel. Det ideelle behandlingstidspunkt er på smått ugras i god vekst.

Minor use: Gjenlegg med og uten dekkvekst av grasfrøeng.

Innhold: 6,25 g halauksifen-metyl + 5 g flurasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn 50-100 ml/daa. Høstkorn 75-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Oljedispersjon
Avgiftsklasse 1

Fare

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 2-25o

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel (bladherbicid) i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må IKKE brukes i havre.

Systemiskt ugrasmiddel. Zypar tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, balderbrå, gjetartaske, åkersvineblom, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Zypar inneholder to aktive stoff, Arylex (halauksifen-metyl) og florasulam. Zypar vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og då. Zypar skader kløver og andre belgvekster. Kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp-, vektsregulatorer, mikronæringstoffer og ugrasmiddel. Det ideelle behandlingstidspunkt er på smått ugras i god vekst.

Minor use: Gjenlegg med og uten dekkvekst av grasfrøeng.

Innhold: 6,25 g halauksifen-metyl + 5 g flurasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn 50-100 ml/daa. Høstkorn 75-100 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Oljedispersjon
Avgiftsklasse 1

Fare

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 2-25o

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere