0

Zypar 5 ltr

FKnr.: 61058 | Leverandørens varenr.: 99041952

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel (bladherbicid) i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre.

Systemiskt ugrasmiddel. Zypar tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, balderbrå, gjetartaske, åkersvineblom, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Zypar inneholder to aktive stoff, Arylex (halauksifen-metyl) og florasulam. Zypar vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og balderbrå. Zypar skader kløver og andre belgvekster.

Kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp-, vektsregulatorer, mikronæringstoffer og ugrasmiddel. Det ideelle behandlingstidspunkt er på smått ugras i god vekst.

Innhold: 6,25 g halauksifen-metyl + 5 g flurasulam/l
Formulering: Oljedispersjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 5 m
Dose: Vårkorn 50-100 ml/daa. Høstkorn 75-100 ml/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Virkningsforhold:
Temperatur: 2-25o

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel (bladherbicid) i høst- og vårkorn: hvete, spelt, bygg, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre.

Systemiskt ugrasmiddel. Zypar tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, balderbrå, gjetartaske, åkersvineblom, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå. Zypar inneholder to aktive stoff, Arylex (halauksifen-metyl) og florasulam. Zypar vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og balderbrå. Zypar skader kløver og andre belgvekster.

Kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp-, vektsregulatorer, mikronæringstoffer og ugrasmiddel. Det ideelle behandlingstidspunkt er på smått ugras i god vekst.

Innhold: 6,25 g halauksifen-metyl + 5 g flurasulam/l
Formulering: Oljedispersjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 5 m
Dose: Vårkorn 50-100 ml/daa. Høstkorn 75-100 ml/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Virkningsforhold:
Temperatur: 2-25o

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer