Heder 6-rads Bygg 600 kg

FKnr.: 33166 | Leverandørens varenr.: 33166
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Heder 6-rads bygg er en dag seinere enn Tiril. Meget stråstiv sort og best stråkvalitet av 6-radssortene, sterk mot mjøldogg og bygg brunflekk, men noe svak imot spragleflekk. Heder er storkornet, har høy hl-vekt og middels proteininnhold.

Aktuell for hele Østlandet og Trøndelag. Finnes også som økologisk såkorn

  • Såmengde 19-21 kg/da
  • Veksttid 103 dager
  • Selges i storsekk: 600 kg


Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 6-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet:
Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn.

Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Heder 6-rads bygg er en dag seinere enn Tiril. Meget stråstiv sort og best stråkvalitet av 6-radssortene, sterk mot mjøldogg og bygg brunflekk, men noe svak imot spragleflekk. Heder er storkornet, har høy hl-vekt og middels proteininnhold.

Aktuell for hele Østlandet og Trøndelag. Finnes også som økologisk såkorn

  • Såmengde 19-21 kg/da
  • Veksttid 103 dager
  • Selges i storsekk: 600 kg


Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 6-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet:
Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn.

Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer

Betalingspartnere