Yara Fullgjødsel 25-2-6

FKnr.: 50607 | Leverandørens varenr.: R011PJ285P78A
  • Svovelrik
  • Høyere innhold nitrogen
  • Lavere innhold fosfor
  • Til ensidig planteproduksjon
  • Leveres i storsekk 600 kg
Kontakt oss for å få informasjon om kampanjen
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Kornform: Prillet/granulert 
Volumvekt (prillet): 0,95 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. 

Næringsstoffer
N 24,6% P 1,6%
Nitratnitrogen 10,8% K 6%
Ammoniumnitrogen 13,8% Ca 0,8%
Mg 1% S 4%
B 0,02% Klorholdig  


H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Kornform: Prillet/granulert 
Volumvekt (prillet): 0,95 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg 

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. 

Næringsstoffer
N 24,6% P 1,6%
Nitratnitrogen 10,8% K 6%
Ammoniumnitrogen 13,8% Ca 0,8%
Mg 1% S 4%
B 0,02% Klorholdig  


H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Les flere detaljer

Betalingspartnere