Pictor Active 5 L

FKnr.: 66795 | Leverandørens varenr.: 58105035
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot storknolla råtesopp og skulpesopp i høst- og vårraps.

Soppmiddelet Pictor Active består av to aktive stoffer som tilhører ulike virkningsgrupper. Det er boskalid (SDHI) og pyraklostrobin (strobilurin) som virker på ulike systemer i soppene. Begge har translaminær og systemisk effekt. Resistens mot storknolla råtesopp og skulpesopp er ikke kjent. Behandling er mellom første kronblad synlig (BBCH 59) til slutten av blomstringa (BBCH 65). En eller to behandlinger per sesong. Maksimalt 100 ml/daa til sammen. Bruk stor væskemengde.

Minor use: Mot storknollet råtesopp, stor skulpesopp, kålrotsopp og bladskimmel i høst- og vårrybs, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø, samt mot soppsykdommer på erter og bønner på friland. Samme dose og behandling som til raps.

Innhold: 150 g boscalid + 250 g pyraclostrobin/l
Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys
Avstand til vann: 20 m/oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P2
Dose: 50-100 ml/daa. Maks 100 ml/daa/år
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot storknolla råtesopp og skulpesopp i høst- og vårraps.

Soppmiddelet Pictor Active består av to aktive stoffer som tilhører ulike virkningsgrupper. Det er boskalid (SDHI) og pyraklostrobin (strobilurin) som virker på ulike systemer i soppene. Begge har translaminær og systemisk effekt. Resistens mot storknolla råtesopp og skulpesopp er ikke kjent. Behandling er mellom første kronblad synlig (BBCH 59) til slutten av blomstringa (BBCH 65). En eller to behandlinger per sesong. Maksimalt 100 ml/daa til sammen. Bruk stor væskemengde.

Minor use: Mot storknollet råtesopp, stor skulpesopp, kålrotsopp og bladskimmel i høst- og vårrybs, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø, samt mot soppsykdommer på erter og bønner på friland. Samme dose og behandling som til raps.

Innhold: 150 g boscalid + 250 g pyraclostrobin/l
Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys
Avstand til vann: 20 m/oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P2
Dose: 50-100 ml/daa. Maks 100 ml/daa/år
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere