0

Pictor Active 5 ltr

FKnr.: 66795 | Leverandørens varenr.: 58105035

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot storknolla råtesopp og skulpesopp i høst- og vårraps.

Soppmiddelet Pictor Active består av to aktive stoffer som tilhører ulike virkningsgrupper. Det er boskalid (SDHI) og pyraklostrobin (strobilurin) som virker på ulike systemer i soppene. Begge har translaminær og systemisk effekt. Resistens mot storknolla råtesopp og skulpesopp er ikke kjent. Behandling er mellom første kronblad synlig (BBCH 59) til slutten av blomstringa (BBCH 65). En eller to behandlinger per sesong. Maksimalt 100 ml/daa til sammen. Bruk stor væskemengde.

Minor use: Høst- og vårrybs, sennepsfrø, lin og reddik. Samme dose og behandling som til raps.

Innhold: 150 g boscalid + 250 g pyraclostrobin/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 20 m
Dose: 50 – 100 ml/daa. Maks 100 ml/daa/år
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2 

H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot storknolla råtesopp og skulpesopp i høst- og vårraps.

Soppmiddelet Pictor Active består av to aktive stoffer som tilhører ulike virkningsgrupper. Det er boskalid (SDHI) og pyraklostrobin (strobilurin) som virker på ulike systemer i soppene. Begge har translaminær og systemisk effekt. Resistens mot storknolla råtesopp og skulpesopp er ikke kjent. Behandling er mellom første kronblad synlig (BBCH 59) til slutten av blomstringa (BBCH 65). En eller to behandlinger per sesong. Maksimalt 100 ml/daa til sammen. Bruk stor væskemengde.

Minor use: Høst- og vårrybs, sennepsfrø, lin og reddik. Samme dose og behandling som til raps.

Innhold: 150 g boscalid + 250 g pyraclostrobin/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 20 m
Dose: 50 – 100 ml/daa. Maks 100 ml/daa/år
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2 

H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Les flere detaljer