Agil 100 EC 1 L

FKnr.: 61867 | Leverandørens varenr.: 15201031/0001NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, hønsehirse og andre grasarter i oljevekster, potet, erter, bønner, kepaløk, rødbete, gulrot, kålrot, fôrmargkål, fôrraps, hodekål, brokkoli, knollselleri, lin, jordbær på friland, rødsvingel og rødkløverfrøeng, eple, pære, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær, pastinakk og fôrbete.
 
Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk og røtter. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme. Sprøyting i tørkeperioder fører
til redusert virkning. Kan blandes med insektmidler, unntatt dimetoat. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Agil og annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante). Agil kan gi klorose i potet.
 
NB! Agil kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk av Agil.
 
Off label: Hageblåbær.
 
Innhold: 100 g propakvizafop/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting
Potet: 8 uker. Andre vekster: Se etikett
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 60-150 ml/daa
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 10-12oC
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet: 60
Regnfast: 2 timer
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, hønsehirse og andre grasarter i oljevekster, potet, erter, bønner, kepaløk, rødbete, gulrot, kålrot, fôrmargkål, fôrraps, hodekål, brokkoli, knollselleri, lin, jordbær på friland, rødsvingel og rødkløverfrøeng, eple, pære, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær, pastinakk og fôrbete.
 
Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk og røtter. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme. Sprøyting i tørkeperioder fører
til redusert virkning. Kan blandes med insektmidler, unntatt dimetoat. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Agil og annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante). Agil kan gi klorose i potet.
 
NB! Agil kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk av Agil.
 
Off label: Hageblåbær.
 
Innhold: 100 g propakvizafop/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting
Potet: 8 uker. Andre vekster: Se etikett
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 60-150 ml/daa
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 10-12oC
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet: 60
Regnfast: 2 timer
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer

Betalingspartnere