Seniphos 10 L

FKnr.: 68953 | Leverandørens varenr.: PYPAMMY6F
  • Bladgjødsel, flytende
  • Fosfor og kalsium
  • Til potet, frukt og bær
  • Til fosfor- og kalsiumtilførsel
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ferdig formulert bladgjødsel til fosfor- og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær.

NP-gjødsel 3-10. 3% nitrogen på vektbasis, tilsvarende 39 g N pr. liter, 1% nitrat og 2% ammonium, 10,3% fosfor på vektbasis, tilsvarende 135 g P pr. liter, 3% kalsium på vektbasis, tilsvarende 40 g Ca pr. liter. Gir økt knollansett.

Rystes før bruk.

Innhold: N 39 g, P 135, Ca 40 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 500-1500 ml
Pakningsstørrelse: 10 liter (13,12 kg) 

Advarsel

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ferdig formulert bladgjødsel til fosfor- og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær.

NP-gjødsel 3-10. 3% nitrogen på vektbasis, tilsvarende 39 g N pr. liter, 1% nitrat og 2% ammonium, 10,3% fosfor på vektbasis, tilsvarende 135 g P pr. liter, 3% kalsium på vektbasis, tilsvarende 40 g Ca pr. liter. Gir økt knollansett.

Rystes før bruk.

Innhold: N 39 g, P 135, Ca 40 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 500-1500 ml
Pakningsstørrelse: 10 liter (13,12 kg) 

Advarsel

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere