Seniphos 10 ltr

FKnr.: 68953 | Leverandørens varenr.: PYPAMMY6F

Seniphos 10 ltr

FKnr.: 68953 | Leverandørens varenr.: PYPAMMY6F
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ferdig formulert bladgjødsel til fosfor- og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær. NP-gjødsel 3-10. 3% nitrogen på vektbasis, tilsvarende 39 g N pr. liter, 1% nitrat og 2% ammonium, 10,3% fosfor på vektbasis, tilsvarende 135 g P pr. liter, 3% kalsium på vektbasis, tilsvarende 40 g Ca pr. liter. Gir økt knollansett.

Rystes før bruk.
 
Innhold: N 39 g, P 135, Ca 40 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 500-1500 ml
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ferdig formulert bladgjødsel til fosfor- og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær. NP-gjødsel 3-10. 3% nitrogen på vektbasis, tilsvarende 39 g N pr. liter, 1% nitrat og 2% ammonium, 10,3% fosfor på vektbasis, tilsvarende 135 g P pr. liter, 3% kalsium på vektbasis, tilsvarende 40 g Ca pr. liter. Gir økt knollansett.

Rystes før bruk.
 
Innhold: N 39 g, P 135, Ca 40 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 500-1500 ml
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer