0

Solatrel 10 ltr

FKnr.: 60201 | Leverandørens varenr.: R011PYPAQMY6F

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Flerkomponent, flytende bladgjødsel til potet.

Balansert tilførsel av næringsstoffer for å stimulere knollantall og knolltilvekst, samt sikre god kvalitet. For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting (krokstadiet fram til stolonendene er 2x stolontykkelsen.)

For å øke knollstørrelsen:
1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst (de første knollene er 10 mm tykke). Gjenta behandlingen 10-14 dager senere.

Innhold: P 192 K 62 Mg 40 Ca 10 Mn 10 Zn 5 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 1000 m

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 (innånding) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Flerkomponent, flytende bladgjødsel til potet.

Balansert tilførsel av næringsstoffer for å stimulere knollantall og knolltilvekst, samt sikre god kvalitet. For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting (krokstadiet fram til stolonendene er 2x stolontykkelsen.)

For å øke knollstørrelsen:
1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst (de første knollene er 10 mm tykke). Gjenta behandlingen 10-14 dager senere.

Innhold: P 192 K 62 Mg 40 Ca 10 Mn 10 Zn 5 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 1000 m

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 (innånding) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer