0

Solatrel 10 ltr

FKnr.: 60201 | Leverandørens varenr.: PYPAQMY6F

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Flerkomponent, flytende bladgjødsel til potet.

Balansert tilførsel av næringsstoffer for å stimulere knollantall og knolltilvekst, samt sikre god kvalitet. For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting (krokstadiet fram til stolonendene er 2x stolontykkelsen.) For å øke knollstørrelsen: 1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst (de første knollene er 10 mm tykke). Gjenta behandlingen 10-14 dager senere.

Innhold: P 192 K 62 Mg 40 Ca 10 Mn 10 Zn 5 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 1000 m
Pakningsstørrelse: 10 liter

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.
H290 - Kan være etsende for metaller.
H302 - Farlig ved svelging.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 - (innånding) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med innånding.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Flerkomponent, flytende bladgjødsel til potet.

Balansert tilførsel av næringsstoffer for å stimulere knollantall og knolltilvekst, samt sikre god kvalitet. For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting (krokstadiet fram til stolonendene er 2x stolontykkelsen.) For å øke knollstørrelsen: 1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst (de første knollene er 10 mm tykke). Gjenta behandlingen 10-14 dager senere.

Innhold: P 192 K 62 Mg 40 Ca 10 Mn 10 Zn 5 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Løsning
Dose: 1000 m
Pakningsstørrelse: 10 liter

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.
H290 - Kan være etsende for metaller.
H302 - Farlig ved svelging.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 - (innånding) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med innånding.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?